person
Ann Demeester

Ann Demeester

S7SUMMIT.NL, affiche

De S7 Summit dag wordt georganiseerd door Ann Demeester, directeur van de Appel arts centre, in het kader van het Intendantschap Kunst en Stedelijke Ontwikkeling. De Intendant kreeg van Wethouder Carolien Gehrels van de Gemeente Amsterdam de opdracht om het debat over de rol die kunst en cultuur kan spelen in processen van stedelijke (her)ontwikkeling aan te scherpen.
De Intendant voerde informatiegesprekken met meer dan 50 organisaties en instellingen zoals vertegenwoordigers van woningcorporaties, stadsdeelpolitici, projectontwikkelaars, urbanisten, ambtenaren, onafhankelijke adviseurs... (voor een volledig overzicht zie lijst gesprekspartners). De gevoerde gesprekken hebben geleid tot een meervoudige campagne die start vanaf januari 2010. Een campagne met onder andere een Infokrant, een S7Summit, een presentatie in de Zuiderkerk en hopelijk de nodige langlopende effecten.