Educatie

de Appel Kunstjongeren 2020, foto: Jimena Gauna

De Kunstjongeren is een nieuw educatie initiatief ontwikkeld door de Appel en The Beach. Net zoals bij het gerenommeerde de Appel Curatorial Programme experimenteren jongeren (14 tot 18 jaar oud) uit Amsterdam met verschillende presentatievormen en ontdekken wat curatorschap voor hen betekent.

Met dit initiatief willen we leren van- en luisteren naar jongeren hun verhalen en hen ondersteunen om hun verhaal te vertellen met de kunstwerken en kunstenaars die zij belangrijk vinden. Vragen zoals: waarom hechten we waarde aan bepaalde voorwerpen? Wat vinden we belangrijk in de samenleving? Hoe verzamelen en tonen musea kunstwerken? zijn centrale vragen in het programma.

Belangrijk in dit proces is dat de groep jongeren zeggenschap hebben over de vragen en thema’s die ze willen onderzoeken en welke musea ze willen bezoeken. Deelnemers aan het Kunstjongeren programma bezoeken als groep (museale) collecties en kunstenaarsateliers om bestaande presentatievormen te onderzoeken.

In september 2020 is de pilotversie van de kunstjongeren van start gegaan om de eerste stappen de zetten richting een duurzaam en terugkerend initiatief. Dit deden we samen met een groep van zes jonge Amsterdammers - Bella Lachman, Kiera Kuitenbrouwer, Florian Boon, Manisha Singh, Wobbe Wiedijk en Hannah Sewell - tijdens verschillende sessies met hun curatorial mentor Bas Hendrikx en de kunstenaars Farida Sedoc en Mirjam Linschooten. Samen hebben ze een eigen tentoonstelling ontwikkeld: De Binnentuin.

De Binnentuin, de Appel Kunstjongeren. Foto: Jimena Gabriella Gauna