Educatie

Het lichaam als leraar 

Hoofdstuk 1: Leren met geluid, stilte en het intuïtieve lichaam (sept. 2022)

Het lichaam als leraar is een serie van kunst- en educatieprogramma’s waarbij we de focus leggen op het lichaam en wat we kunnen leren, zowel over onszelf als onze omgeving, door te luisteren, voelen en bewegen. In het eerste hoofdstuk van Het lichaam als leraar leggen we een focus op het intuïtieve lichaam, geluid en stilte. Dit hoofdstuk is vormgegeven in samenwerking met de Kentalis Signis, een school voor jongeren met een communicatief meervoudige beperking (cmb), Kleintje Kunst en de kunstenaars Cathalijne Smulders, Alexandra Loembé, Raoni Saleh en Teresa Costa.

De jongeren die naar Kentalis Signis gaan, hebben verschillende bijzondere vermogens. Sommige leerlingen zijn doof of slechthorend, andere kunnen tactiele prikkels minder goed verwerken of uiten zich fysiek of verbaal anders. Daarnaast hebben leerlingen ook vaak een omgekeerde relatie met stilte: omdat het altijd stil is, heeft verstilling voor hen een andere betekenis dan voor personen die dominante vormen van communicatie hebben geïnternaliseerd. Met dit programma onderzoeken we andere manieren van communiceren via artistieke processen waarbij we alle zintuigen gebruiken, en vertrouwen op het intuïtief lichaam. Wat kunnen we van elkaar leren?

Tijdens de verschillende sessies in de school gaan we stilte materialiseren, en het voelbaar, zichtbaar en tastbaar maken. We maken ruimte voor het spelen met verstilling in de interacties tussen de leerlingen onderling, door hen contact te laten maken met hun gevoelens, intenties en grenzen. Als we nadenken hoe stilte naast akoestisch, ook tactiel en fysiek kan worden ervaren, kunnen leerlingen nog diepere leerervaringen voor zichzelf creëren.

Samen met de leerkrachten gaan we op zoek naar nieuwe vormen waarbij we experimenteren met stilte, geluid en zintuiglijke interacties op school en tijdens leerprocessen. Door zintuiglijke ervaringen op te wekken met materialen, proberen we uit te vinden wat de motivatie en het lerend vermogen van de leerlingen is, wie ze zijn en hoe ze zich uiten – zodat de leerlingen op hun eigen manier betekenisvolle ervaringen kunnen creëren. Om te begrijpen wat niet eenduidig is, heb je tijd nodig; tijd om te proberen, te naderen, te voelen.