Curatorial Programme
Curatorial Programme

Ieder jaar worden max. zes deelnemers geselecteerd door een jury van vooraanstaande cultuurbeoefenaars in het steeds veranderende artistieke veld. Ze worden opgenomen in een sterk netwerk van alumni en adviseurs, die de transformatie van de sociale dimensie van kunst voortzetten. Deelnemers van verschillende achtergronden of opleidingen worden aangemoedigd om hun knowhow en ervaring naar de tafel te brengen. Er wordt van hen verwacht dat ze bereid zijn om te leren – niet alleen van elkaar, maar ook van de uitgenodigde adviseurs en alumni die ze zullen ontmoeten.

Gedurende de laatste 27 jaar hebben de CP-alumni hun weg gevonden als leiders of oprichters van wereldbekende en lokaal verankerde initiatieven. Velen hebben grote stappen gezet als curatoren van belangrijke tentoonstellingen en biënnales, en als de artistieke directeuren van zowel de laatste als de aankomende editie van documenta. Het CP van de Appel wil nu een basis creëren voor een nieuwe generatie van culturele beoefenaars, die bondgenootschappen willen smeden met kunstenaars en de opbouwers van instituties en gemeenschappen. Op het spel staat de rol van kunst als plek voor ruimte en tijd voor het stellen van essentiële vragen – om te pauzeren, na te denken en zinvol deel te nemen aan processen van diepgaande sociale verandering. Het beschermen van een dergelijke tijd/ruimte voor een breder publiek vergt vindingrijkheid en organisatorische behendigheid. Het vraagt ook om verbeelding, inzicht en vreugde.

*De 28ste editie van de Appel’s Curatorial Programme (CP) vindt plaats van januari tot november 2023. Aanmelden was mogelijk van februari t.e.m. maart 2021. De Open Call voor de 29ste editie van het CP wordt gepubliceerd op onze website, nieuwsbrief en sociale media. Voor meer informatie kan je contact opnemen met CP Coördinator Maria Nolla.*

aanmeldingsprocedure

Gelieve gebruik te maken van het aanmeldingsformulier en de aanmelding naar CP Coördinator Liza Nijhuis te sturen vóór de deadline. Op basis van de ingediende documenten, worden ongeveer twaalf kandidaten geselecteerd voor een interview. Interviews met de jury vinden eind maart/begin april plaats. Daarna volgt de selectie van de uiteindelijke deelnemers.

Alleen volledige aanmeldingen worden in overweging genomen. Kandidaten die niet voor een interview geselecteerd worden, ontvangen hiervan een bericht via e-mail. Vanwege het grote aantal aanmeldingen, vindt er geen verdere correspondentie plaats m.b.t. de resultaten.

studiegeld

Het studiegeld voor het Curatorial Programme bedraagt 7.500 EUR.

Alle workshops, sessies, adviseurs, excursies en kosten in relatie met onderzoek naar curriculaire activiteiten, worden door de Appel gedekt. De Appel voorziet ook een budget voor de realisatie van het Einderesultaat (de vorm van deze publieke presentatie wordt collectief bepaald door de deelnemers).

visa & gezondheidszorg

Niet-Europese kandidaten moeten een tijdelijke verblijfsvergunning aanvragen (student visa). Meer informatie hierover kan gevonden worden op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Een tijdelijke verblijfsvergunning voor de volledige duur van het Curatorial Programme bedraagt 174 EUR. Om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning, moet de aanvrager over een maandelijks minimum inkomen van 870 EUR beschikken gedurende het verblijf in Nederland. Iedere persoon die in Nederland woont, is verplicht om een ziekteverzekering af te sluiten bij een Nederlandse verzekeringsmaatschappij. Dit kost ongeveer 110 EUR per maand.

huisvesting

Dagelijkse toegang tot Amsterdam is vereist voor de deelnemers aan het Curatorial Programme zolang het programma loopt. Om een woning in Amsterdam te waarborgen, adviseren we om rekening te houden met een budget van 700 tot 900 EUR per maand. Hoewel de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor huisvesting bij de deelnemer ligt, kan de Coördinator altijd bijstaan met advies.

financiële steun

Deelnemers kunnen in aanmerking komen voor verschillende vormen van financiële steun om het studiegeld (en in sommige gevallen de huisvesting) te dekken.

We moedigen deelnemers aan zich te informeren over de specifieke mogelijkheden m.b.t regio of bepaalde noden.

Ook al kan de Appel geen stipendium aanbieden, staan we klaar om de verkozen deelnemers bij te staan met het vinden van financieringsmogelijkheden.

Voor hulp met het onderzoeken van private en overheidstoekenningen waarvoor je in aanmerking komt, kan je contact opnemen met CP Coördinator Liza Nijhuis.

academische en beroepsvereisten

Het Curatorial Programme van de Appel is een postacademische opleiding. Curatoren, kunstenaars en cultuurbeoefenaars met diverse achtergronden mogen zich aanmelden, op voorwaarde dat zij aantoonbare ervaring hebben binnen een academische omgeving en professionele referenties hebben waaruit blijkt dat zij in staat zijn binnen een openbare kunstinstelling te werken.

tijdsbesteding

Het de Appel Curatorial Programme is een voltijdse studie.

Het vraagt van deelnemers een volledige inzet, wat betekent dat voor externe werkzaamheden, initiatieven, schrijfopdrachten, deelname aan commissies en activiteiten buiten de vrije dagen van de zomerstop (laatste twee weken van juli) schriftelijke toestemming nodig is van de CP-coördinator.

En biedt

10 contacturen met mentor (ontwikkeling van eindresultaat inclusief een ondertekeningsopdracht)
160 contacturen seminars en workshops
80 contacturen mentorschap voor individueel onderzoek
24 dagen onderzoeksreizen per week (gemiddeld)
80 uur oriëntatie binnen de culturele ecologie van Amsterdam en de regio (dit is inclusief avonduren)
20 atelierbezoeken per week (gemiddeld)
2 instellingsbezoeken per week (gemiddeld)

klachtenprocedure

FEEDBACK FORM CURATORIAL PROGRAMME

Submitting feedback

Feedback should be submitted in writing, with a clear motivation and signed by the person submitting it. The feedback should be submitted to the Coordinator of the Curatorial Programme, Liza Nijhuis: liza [​at​] deappel.nl, Schipluidenlaan 12, 1062 HE, Amsterdam.

Clearly state your name, date, subject / topic and brief description of the feedback.

Handling of the feedback

All feedback will be responded to by the Coordinator and or the director of de Appel within 14 days.

Complaints will be dealt with within set deadlines. Upon receipt of complaint, de Appel will conduct an investigation and respond within 2 weeks. If more time is required for the investigation this will be specified before the two week investigation period concludes. The qualified team members to receive the complaint include the CP coordinator and one of the members of the direction.

If needed, within 2 weeks the Coordinator will give the person submitting feedback the chance to further elaborate on their feedback. After such a meeting, there will be a moment to evaluate if further steps are needed. If the outcome is not satisfactory, the person giving feedback can decide to file a complaint.

We are committed to a robust conflict resolution process in order to foster a nourishing space. If you have any issues or concerns, please be aware of our process as follows:

1. DIY: If comfortable to do so, we strongly encourage all parties involved to speak to one another directly - where safe and appropriate - as we have found that issues can often be resolved this way. If this approach is not possible, any issues or concerns can be dealt with in the following ways:

2. An informal complaint: involves a written statement sent to the directors. An informal complaint will be taken seriously but does not involve an official investigation unless the matter is deemed to be serious and/or criminal.

3. A formal complaint: a formal complaint is investigated through Mores.online and engages the complainant directly. A formal complaint often engages external consultants and mediators. The decision of Mores.online is binding for the Appel and any consequences will be dealt with within 2 weeks.

4. Mediation: This facilitated type of conflict resolution involves an objective third party. If mediation is deemed to be the appropriate process, a discussion occurs with someone from our staff and/or board in conjunction with the affected parties to select an appropriate trained mediator. Mediation may take the form of a transformative justice process, reconciliatory meeting(s), a facilitated conversation etc.

All complaints will be registered and kept on file for five years, and no longer, unless they are explicitly withdrawn, in writing. Complaints received after one month following the conclusion of the Curatorial Programme course cannot be processed by de Appel.

de Appel’s Curatorial Programme wordt gesteund door de Stichting Hartwig Foundation.