lezing/discussie
2011
Jorinde Seijdel – “De waarde van de…

Jorinde Seijdel – “De waarde van de amateur”

14.09.2011
de Appel, Jongensschool, Eerste Jacob van Campenstraat 59

Cover "De waarde van de Amateur"

In haar lezing zet Seijdel haar visie uiteen op 'De waarde van de amateur' in de huidige samenleving aan de hand van het gelijknamige essay dat zij daarover schreef. Ze zal ingaan op verschillende manifestaties van de 'publieke amateur' en het amateuristische in de TV-cultuur, de digitale cultuur en de beeldende kunst. Waarom oefent de amateur momenteel zoveel aantrekkingskracht uit? Is hij een bedreiging voor de professional? Waarin verschilt de huidige amateur van de traditionele autodidact of dilettant? Wat betekent de amateur voor het kunstbegrip? Voertaal: Nederlands.

Jorinde Seijdel (1961) is een kunsthistoricus en criticus die woont en werkt te Amsterdam. Ze geeft theorieles aan de Rietveld Academie en maakt deel uit van diverse adviescommissies op het gebied van kunst en cultuur. Seijdel is hoofdredacteur van “Open. Cahier over kunst en het publieke domein”(SKOR/NAi Uitgevers). Ze schrijft regelmatig voor tijdschriften en publicaties over kunst en cultuur in relatie tot technologische ontwikkelingen en ontwikkelingen binnen de publieke sfeer. In 2010 verscheen “De waarde van de amateur” (essay #4, Fonds BKVB, Amsterdam) en ze werkt momenteel aan een vervolg hiervan.

Zie voor meer info ook hier.

Reserveringen: reservation [​at​] deappel.nl