rondleiding
2011
Katja Weitering – "Een nieuwe…

Katja Weitering – "Een nieuwe volkskunst: populaire cultuur en de notie van de amateur in Cobra"

11.09.2011
de Appel, Jongensschool, Eerste Jacob van Campenstraat 59

Appel, Hulten, Osterlin, Constant, Corneille, Svanberg "Some of these days", 1949. Litho, ed. 6/9. Courtesy Cobra Museum, Amstelveen.

15u Rondleiding

16u Lezing

Cobra was de eerste naoorlogse beweging van avant-garde kunstenaars voor wie uitingen van ongevormden – zoals kinderen en volkskunst – een essentiële bron van inspiratie was. Culturele symbolen werden beschouwd als een schakel tussen het prehistorische verleden en de huidige tijd. Ook recentere vormen zoals het stripverhaal en de tatoeage werden als belangrijke volksuitingen gezien, evenals jazzmuziek. Cobra riep op tot een alles omvattende nieuwe volkskunst, die tot stand moest komen door beperkende opvattingen los te laten en de in alle mensen aanwezige creativiteit te laten stromen. Door mensen actief te betrekken bij het ontstaan van kunst – ook een amateur kon gewaardeerde kunst maken – zou deze nieuwe volkskunst eigendom van allen zijn. In de lezing vormt het gedachtegoed van Cobra over de omgang met traditionele en populaire cultuur het vertrekpunt voor een beschouwing over de professionaliteit van kunstenaars, de notie van het genie versus de amateur en de relatie tussen volkscultuur en hedendaagse kunst. De tentoonstelling “Zaaien en Wieden.Volkscultuur in hedendaagse kunst” die de afgelopen maanden in het Cobra Museum te zien was dient als referentiepunt. Voertaal: Nederlands.

Katja Weitering (1975) studeerde Cultuur- en Wetenschapsstudies en Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Maastricht en de UvA, gevolgd door een MA in Arts Criticism aan de City University in Londen. Ze werkte achtereenvolgens bij het Bonnefantenmuseum en ING Art Management. Sinds 2004 is Katja Weitering verbonden aan het Cobra Museum voor Moderne Kunst, aanvankelijk als curator en sinds 2010 als artistiek directeur. Onder haar leiding is een actief beleid geformuleerd voor het programmeren van hedendaagse kunst in het Cobra Museum. Door middel van het tentoonstellingsprogramma en de activiteiten van het museum wordt de actualiteitswaarde van het materiële en immateriële erfgoed van de experimentele Cobra beweging onderzocht en gepresenteerd aan een breed publiek.