uitzending
2020
The Master’s Tools Will Never…

The Master’s Tools Will Never Dismantle the Master’s House

12.07.2020
de Appel, Schipluidenlaan 12, Amsterdam

“The master’s tools will 
never dismantle the master’s house.”

Black Renaissance

Op 12 juli 2020 organiseerde Black Renaissance een alternatief gesprek als reactie op het NPO "Racism debat”. Deze avond was dermate succesvol en de reacties van velen gaven aan dat er behoefte was aan meer gesprekken. We hebben besloten om in samenwerking met de Appel drie pilotgesprekken te organiseren.

Tijdens de gesprekken gaan we proberen om de ruis rondom de term racisme weg te nemen en juist te kijken naar de structuren en houdingen die het afschaffen ervan bemoeilijken op institutioneel, systemisch en (inter)persoonlijk niveau. Hiervoor is het belangrijk om goed naar elkaar te luisteren en van elkaar te leren.

De gesprekken worden live uitgezonden op de website van de Appel. Houd ook de Black Renaissance Facebook pagina in de gaten voor meer informatie


Inleiding

Als we 25 jaar teruggaan naar deze eerste uitspraak van Audre Lorde was het niet haar bedoeling om een reactionair wapen te ontwikkelen tegen revolutionaire experimenten. Het was eigenlijk precies het tegenovergestelde. Als zwarte lesbische feministe bespotte zij de toen opkomende feministische academische wereld vanwege haar heteroseksuele witte vooringenomenheid. Ze schreef over de noodzaak om verschillen te omarmen - niet om mensen die anders zijn ‘alleen maar te tolereren’, omdat polariteiten noodzakelijk zijn om onze creativiteit aan te wakkeren om zo tot een ander discours te komen. Ze probeerde een ethisch principe op te stellen dat de status quo omver zou werpen: we kunnen onze onderdrukking niet stoppen met dezelfde logica die onze onderdrukking rechtvaardigt. Lorde vroeg: “Wat betekent het als de instrumenten van een racistisch patriarchaat worden gebruikt om de vruchten van datzelfde patriarchaat te onderzoeken?” En ze antwoordde: “Het betekent dat alleen de smalste grenzen van verandering mogelijk en toegestaan zijn.” Black Renaissance wil onderzoeken hoe wij onze gestolen tools kunnen terugvorderen om zo het huis van de meester te ontmantelen.

Live Uitzendingen

12 juli 2020

“The master's tools will never dismantle the master's house.”*

Zondagavond 12 juli om 20.25u in de Appel in Amsterdam organiseerde het Black Renaissance Collectief een gesprek over de obstakels voor het afschaffen van racisme in al zijn facetten in Nederland. In het najaar volgen er nog een aantal bijeenkomsten, waarover zo snel mogelijk meer informatie.

We zullen het niet hebben over de vraag of “het huidige racisme debat Nederland uit elkaar drijft”. Dat is een stelling die de aandacht afleidt van waar het werkelijk over moet gaan; over racisme zelf.

Het debat rondom racisme veroorzaakt geen polarisatie, het maakt slechts het bestaande racisme zichtbaar. “Zoals een black light laat zien hoe smerig een ogenschijnlijk schone hotelkamer echt is. Kun je boos worden op het black light, maar je kunt ook die kamer eens schoonmaken.”*

Racisme is volgens artikel 1 van de grondwet verboden. En toch is het er. Waarom? En hoe kunnen we daarover spreken? Ons doel is niet om tot een oplossing te komen omdat we van mening zijn dat een systeem dat al meer dan 500 jaar is ingebed in ons bewustzijn niet in één avond veranderd kan worden.

Tijdens deze avond gaan we proberen om de ruis rondom de term racisme weg te nemen en juist te kijken naar de structuren en houdingen die het afschaffen ervan bemoeilijken op institutioneel, systemisch en (inter)persoonlijk niveau. Hiervoor nodigen we een aantal gasten uit om samen en met het genodigde publiek in gesprek te gaan.

* Audre Lorde
* Floor Bakhuis

9 september 2020

Woensdag 9 september 19.00-9.00

Systemen van onderdrukking en hoe ze worden onderhouden met Dwight Fransman, Antoin Deul, Patricia Kaersenhout, Robin Bookwood, Elias Simonse en Karin Lachmising.

Talking Stick

De vorm waarop het gesprek gevoerd zal worden vinden wij minstens zo belangrijk als de inhoud. Black Renaissance wil weg bewegen van de Nederlandse debat cultuur waar winnen, scoren, sensatie voorop staan en waar weinig ruimte is om aandachtig te luisteren naar de ander en de ander echt te zien. Daarnaast kan en mag Racisme nooit een debat zijn. Daarom hebben wij gekozen om het gesprek te voeren met behulp van een ‘talking stick’.

De Talking Stick, ook wel sprekersstaf genoemd, is van origine een democratisch instrument van o.a. de originele bewoners (Mohawk, Seneca, Cayuga, Oneida, etc.) van de noordwestkust van Noord-Amerika en de Masai in Oost-Afrika. De Talking Stick is een eeuwenoud “communicatiemiddel” dat ervoor zorgt dat tijdens bijeenkomsten een gedragscode wordt gevolgd. De persoon die de Talking Stick vasthoudt heeft het recht om te spreken en alle anderen moeten rustig, aandachtig en respectvol luisteren. De stick wordt doorgegeven binnen de groep zodat meerdere mensen om beurten de kans krijgen om te spreken. Het is niet verplicht om het woord te voeren.

Dit eeuwenoud instrument van democratie en wederzijds respect, biedt de gelegenheid om zowel te luisteren als gehoord te worden. Tijdens de gesprekken die Black Renaissance organiseert, wisselen sprekers ook van plaats bij overhandiging van de Talking Stick van de ene persoon aan de ander om zo letterlijk plaats te nemen in het perspectief van de vorige spreker.

De Black Renaissance Talking Stick is gemaakt van wit grenen hout. Wit grenen symboliseert vrede. De kleuren rood, blauw en oranje symboliseren: leven, wijsheid, verwantschap en respect voor alle culturen en vormen van leven.

See also