Archief

Het Appel Archief vertelt een veelvoud aan verhalen over het levend verleden en levendig heden van De Appel door middel van boeken, efemera, video, audio, manuscripten, correspondentie, getuigenverslagen en kunst.

Het documentatiecentrum dat de oprichter van De Appel, Wies Smals, in 1975 startte, staat nu bekend als het De Appel Archief. Het archief wordt voortdurend uitgebreid met items zoals boeken, efemera, video, audio, manuscripten, correspondentie, getuigenverslagen en kunstwerken van tentoonstellingen en performances, maar ook van lezingen, symposia, informele presentaties, gesprekken en andere evenementen.

Boeken
Het archief bevat ongeveer 10.000 catalogus- en tijdschrifttitels die sterk verbonden zijn met de geschiedenis van De Appel, de kunstenaars die er exposeerden en het Curatorial Programme.De belangrijkste collecties zijn:
– Monografieën van kunstenaars die in de Appel exposeerden of als mogelijkheid zijn onderzocht.
– De curatorenbibliotheek, een collectie vakliteratuur en filosofische werken bijeengebracht voor de deelnemers aan het Curatorial Programme, maar die voor iedere tentoonstellingsmaker en kunstliefhebber veel onmisbaars bevat.
– Bijzondere uitgaven, zoals de verzameling publicaties uit het voormalig Oostblok, de collectie over feminisme en gender in de kunst, de unieke kunstenaarsboeken of zeldzaam documentatiemateriaal.

Video en Audio
Veel registraties van performances, evenementen en projecten maar ook videowerken. Het meeste video- en audiomateriaal is gedigitaliseerd en is te vinden op de website van De Appel. Korte beschrijvingen en fragmenten van de video’s zijn ook te vinden op de website van LIMA.

Tijdschriften
AfterAll magazine, Aprior, Art Forum, Art Lies, Art Space Column, Boekman, Cabinet, Casco issues, De Kantlijn, Esopus, Fillip, Frieze, Gonzo circus, HTV de Ijsberg, IMA journal of Art, Kunstforum, MAP, Metropolis M, Mousse magazine, Mr Motley, October, Open, Parkett, Printed project, Rektoverso, Texte zur Kunst, The Happy Hypocrite, Witte Raaf.

Collection (Unintended)
De Appel onderhoudt als presentatie-instelling geen collectie in de museale zin van het woord. Toch is in de loop van de jaren onbedoeld een collectie ontstaan. Deze bestaat grotendeels uit giften door kunstenaars of overblijfselen van kunstenaarsprojecten en tentoonstellingen, Mail-Art of rekwisieten van performances.

De Appel per jaar
De jaarkast van De Appel bevat alle tentoonstellingen op jaar en tentoonstellingsnummer. In zo’n tien meter mappen bevinden zich de uitnodigingen, foto’s, persartikelen, eigen publicaties en affiches. Verder zijn per jaar de correspondentie, financiële stukken en materiaal over speciale projecten en publicaties bewaard.

Aankoopbeleid
De Appel beschikt over een bescheiden budget voor de aankoop van boeken. De collectie breidt zich vooral uit door schenkingen en ruilverkeer. Giften zijn altijd welkom, met name publicaties omtrent Appelkunstenaars, desgewenst in ruil voor een Appelpublicatie.

Abonnement