Tour: Edgelanders: Amsterdam on Trial / Part III: The Witnesses

Beeld door Catalina Reyes Navarro

Kunstenaars Ehsan Fardjadniya en Raul Balai geven een rondleiding door hun tentoonstelling 'Edgelanders: Amsterdam on Trial / Part III: The Witnesses', waar zij vertellen over de werken die te zien zijn in de Appel en het overkoepelende project.

In het kunstproject Edgelanders bouwen de kunstenaars Ehsan Fardjadniya en Raul Balai aan een (zelf georganiseerd) proces tegen de stad Amsterdam en eisen daarmee dat de stad zich houdt aan haar ethische en juridische verplichtingen. Ze bouwen geleidelijk toe naar een openbaar proces tegen de stad in het jubileumjaar 2025. In de jaren daarvoor zullen ze bewijs opbouwen, getuigen horen en de aanklacht opstellen. Door middel van verschillende presentatievormen vindt er uitwisseling plaats met verschillende belanghebbenden en inwoners van de stad, zoals ongedocumenteerden, burgers, politici, advocaten en organisaties die zich met deze kwestie bezighouden.

Terwijl de kunstenaars in oktober een eerste hoofdstuk presenteerden in de vorm van een installatie in het Amsterdam Museum als onderdeel van Refresh Amsterdam 2 en een performance en tentoonstelling in Podium Mozaïek als tweede hoofdstuk, zal in de Appel een derde hoofdstuk worden gepresenteerd, dat zich richt op de getuigen. De getuigen zijn de ongedocumenteerde vluchtelingen. Door middel van video's van gesprekken met hen, zoomen Raul en Ehsan in op hun ervaringen met het leven in een gemeentelijke opvang en hun strijd om bewijs te verzamelen voor het tribunaal tegen de stad Amsterdam in 2025.