tentoonstelling
2015
Michael Dean – Qualities of Violence

Michael Dean – Qualities of Violence

24.01–10.05.2015
Opening: 23 januari van 18 - 21 uur
de Appel, Prins Hendrikkade 142, Amsterdam

Michael Dean maakt sculpturen van gegoten beton of andere industriële materialen, die een ongewone fysieke reactie in het menselijk lichaam uitlokken. Niet vaak lijkt verhard cement zacht en flexibel. Dean’s sculpturale werken komen voort uit zijn praktijk als schrijver. Zijn vormen beelden woorden uit, maar in een zelf ontworpen driedimensionaal lettertype, zodat het voor de beschouwer vreemd en onverklaarbaar blijft. Zijn werk wordt begeleid door korte, poëtische teksten. Taal en beeld gaan bij Dean hand in hand.

Tegelijktijd is ook de tentoonstelling The Common Sense van Melanie Gilligan te zien

Michael Dean (1977) maakt sculpturen en foto’s, performances en publicaties – zonder uitzondering werken die uiteenlopende associaties oproepen. Zo schreef een criticus: “They evoke torture, salt licks, laughter, charcuterie”. Zijn sculpturen worden in presentaties doorgaans begeleid door teksten die vaak een soort poëtische dialogen of minimale en herhalende letter- en woordcombinaties zijn. Tekst en beeld gaan hand in hand.

Michael Deans werken komen voort uit zijn praktijk als schrijver. De kunstenaar geeft een fysieke vorm aan een persoonlijke taal, die hij heeft samengesteld van een serie zelf bedachte typografische alfabetten. Van die letters maakt hij mallen, waar hij vervolgens zijn beelden mee construeert. De beelden zijn daardoor cryptisch voor de kijker – in feite ondoorgrondelijk en niet te lezen – maar dat spanningsveld in de waarneming is juist wat de kunstenaar fascineert: hoe kan je gesproken of geschreven taal een vorm geven in geabstraheerde ruimtelijke objecten? Hoe interpreteert (leest) de kijker die beelden, zonder herkenbare letters of symbolen?

Michael Dean heeft een voorliefde voor industriële en ‘gewone’ materialen en sinds enige jaren heeft hij de kneedbaarheid, de robuustheid en de eenvoud van cement ontdekt. Aanvankelijk ontstonden hiermee vooral geometrische constructies, maar meer recent maakt hij allerlei organische vormen, die nog al eens doen denken aan menselijke lichaamsdelen; een spier, een tong of ledemaat. In zijn werk laveert hij tussen abstract en figuratief, tussen een soms cryptische en een soms leesbare beeldtaal.

Qualities of Violence

In deze tentoonstelling voert Michael Dean de bezoeker of beter gezegd de lezer door een serie omgevingen, waarin zijn sculpturen zijn geplaatst naast, op en onder diverse elementen. De objecten worden een soort rekwisieten – personages of symbolische tekens van een mysterieuze (beeld)roman die zich voor de ogen van de lezer en/of de bezoeker ruimte na ruimte geleidelijk ontvouwt.’ De objecten (inclusief het lichaam van de bezoeker) worden een soort fysieke zinnen en zinsdelen. Wat ontstaat is een fysieke taalkundige ruimte.

Qualities of Violence : kwaliteiten van geweld

Zie sommige definities van kwaliteiten in het woordenboek: 1 mate waarin iets goed is; gesteldheid, hoedanigheid, aard; 2 functie: de kwaliteiten van; 3 goede hoedanigheid: iem. met kwaliteiten bekwaamheid; kwaliteitsartikelen

Zie sommige definities van geweld in het woordenboek: 1 gedrag of behandeling waarbij fysieke kracht wordt uitgeoefend voor het veroorzaken van schade; 2 intense kracht of grote macht , zoals in natuurverschijnselen; 3 extreme of krachtige emotie of expressie; 4 verstoring van de betekenis of opzet.

Courtesy
Herald St, London, Mendes Wood, São Paulo en Supportico Lopez, Berlin

Publicatie te koop tijdens de tentoonstelling:
NOW LEAVES, Michael Dean
UItgegeven door Book Works en Wysing Arts Centre in samenwerking met de Appel arts centre en Extra City Kunsthal.

Tijdens de hele tentoonstelling is er gratis toegang voor minder valide aangezien er in de ruimtes veel opstakels zijn.

See also