tentoonstelling
2004
Quicksand

Quicksand

02.04–23.05.2004
de Appel, Nieuwe Spiegelstraat 10, Amsterdam
'Vaste grond onder je voeten doet je nadenken over waar je heen gaat, een onstabiele bodem maakt je bewust wat jou beweegt in het hier en nu. Vandaag de dag wordt men in de media dagelijks geconfronteerd met politieke situaties van onzekerheid en instabiliteit. Quicksand presenteert kunstenaars die hierop reageren. Ze nemen een wereld onderhevig aan snelle maatschappelijke en politieke veranderingen als uitgangspunt voor hun werk. Wat de kunstenaars in de tentoonstelling bindt, is een kritische houding ten opzichte van het heden zonder een utopische of apocalyptische visie in hun werk tot uiting te brengen. De kunstwerken in Quicksand verwijzen o.a. naar veranderingen van regimes (Mircea Cantor, Fikret Atay), de invloed die de media heeft op het algemeen bewustzijn (Renaud Auguste-Dormeuil, Natascha Sadr Haghighian), angst, onzekerheid en de noodzaak tot controle binnen de Amerikaanse consumptiemaatschappij (Jenny Perlin, Sebastian Romo), ze tasten de grenzen af van normaliteit/abnormaliteit (Erik van Lieshout, Jenny Perlin), behandelen het recht op demonstreren als democratisch middel (Yael Bartana, Mircea Cantor), verwerpen belangrijke figuren in de geschiedenis (Jota Castro), maken de bezoeker tot potentieel onderwerp van confrontatie/aanval (Jeppe Hein, Renaud Auguste-Dormeuil) en tonen de moeilijkheid van het bepalen van posities in onzekere situaties. In plaats van zich te concentreren op een bepaald regionaal of sociaal-politiek probleem, toont Quicksand hoe 16 kunstenaars uit 13 verschillende landen omgaan met verschillende noties van instabiliteit en onzekerheid. De betekenis van begrippen zoals conventie, veiligheid en normaliteit worden vervaagd. Op een intieme en persoonlijke manier leggen de werken een ambivalente wereld bloot en wordt de kijker geconfronteerd met existentiële vragen. De deelnemers van het Curatorial Training Programme 2003-2004 zijn Danila Cahen (Nederland), Binna Choi (Z-Korea), Bree Edwards (Verenigde Staten), Amiel Grumberg (Frankrijk), Solvej Helweg Ovesen (Denemarken) en Victor Palacios (Mexico).' (Persbericht De Appel)

Amel Ibrahimovic CTP Quicksand

affiche, 2004