lezing/discussie
1987
John Knight "Lezing"

John Knight "Lezing"

12.04.1987
de Appel, Prinseneiland 7, Amsterdam
‘John Knight (1945), beeldend kunstenaar uit Los Angeles, die tot de laat-conceptuele kunst wordt gerekend, houdt zich bezig met de grensgebieden tussen kunst, architectuur en design. Niet met als doel objecten te maken die zich aan die categorieën onttrekken, maar juist om met die objecten te laten zien hoe diffuus de grenzen zijn en hoe dicht de ene discipline de andere kan raken als de context zelf onder de loep wordt genomen. Zo heeft een logo in een commerciële context een duidelijke functie, maar zal een op een logo lijkende vorm in museaal verband plotseling op de positie van de kunstenaar en zijn (of haar) auteurschap slaan. Knight maakt vormen die in beide werelden hun rol kunnen spelen en die daarom ook visueel steeds een ambigu karakter dragen. De Appel nodigde John Knight uit om een projectvoorstel te doen en allereerst in een lezing over zijn werk te vertellen. Mogelijk zal hij bij die gelegenheid ook ingaan op 'Dutch Design' dat in Nederland dit jaar onder het motto Holland in Shape grootscheeps in een aantal musea gehuldigd zal worden.’ (‘Visueel ambigu’, Nieuwsbrief De Appel, 2 (1987) 1.)