tentoonstelling
2002
Jun Nguyen Hatsushiba / Peter Luining /…

Jun Nguyen Hatsushiba / Peter Luining / Tejo Remy "Cinema Sounds Synergy I"

06.04–02.05.2002
de Appel, Nieuwe Spiegelstraat 10, Amsterdam

Cinema: Jun Nguyen Hatsushiba, Memorial project Nha Trang, Vietnam towards the complex - for the courageous, the curious and the cowards, 2001 ‘De film - die geheel op locatie is opgenomen in de Zuid Chinese Zee bij Vietnam - toont fietsers onderwater. Ze bewegen zich als in een droom en doen moeite hun evenwicht te houden. Af en toe komen ze naar de oppervlakte om adem te halen. Verwijzend naar de velen die het niet haalden in hun poging Vietnam te ontvluchten, wil Jun Nguyen Hatsushiba een ruimte voor hoop, een toekomstdroom geven.’ (Persbericht De Appel) Sounds: Peter Luining, Nieuw werk, 2002 ‘Werkend in zone tussen de geluids- en beeldende kunst concentreert Peter Luining zich op het maken van 'sound toys' en 'art pieces'. Voor De Appel presenteert Luining nieuw werk waarin het publiek wordt uitgenodigd audiovisuele composities te maken met vlakken, kleuren en geluiden binnen het door de kunstenaar aangegeven grid. Peter Luining is misschien wel het meest bekend om zijn werk clickclub en FF00FF remixes. Hij studeerde filosofie, schreef poëzie en teksten die hij vertaalde in computeranimaties. Hij was tevens samensteller van Net Affects, een netwerktentoonstelling die een onderdeel vormde van de Kunstvlaai 4. Luinings recente werk is introverter en abstracter: een visuele connectie met het werk van de op-art kunstenaars François Morellet, Bridget Riley en Larry Poons is makkelijk te leggen, toch is geluid een intergraal onderdeel. Maar Luinings werk is vooral onder te verdelen bij dat van een kleine fanatieke groep internet kunstenaars dat zich kenmerkt door een zeer kritische houding ten aanzien van het internet. Ze zijn er niet op uit om nieuwe beelden te maken. Met een diep gewortelde argwaan tegen Het Net zijn zij er vooral op uit om te laten zien hoe de gebruiker gemanipuleerd wordt. Ze willen de strategieën ontmantelen die de vrijheid van de gebruiker inperkt en zetten hun creativiteit in om de techniek van het internet bloot te leggen en te laten zien hoe je als gebruiker zelf de regie in handen kan krijgen.’ (Persbericht De Appel) Synergy: Tejo Remy, S.I.G.S.I.S., 6 april t/m 20 oktober 2002 ‘Tejo Remy's objecten zijn autonome eenheden, verplaatsbare modules waaraan verschillende functies kunnen worden gekoppeld. In opdracht van De Appel ontwerpt Tejo Remy gedurende de maanden april tot en met oktober S.I.G.S.I.S (Should I Go or Should I Stay). Een werk in uitvoering waarin gezocht wordt naar een goede en functionele vormgeving die op verschillende manieren een platform biedt aan zowel de bezoekers als performers. Een ontmoetings- en leesplek waar verschillende presentatievormen worden aangeboden. Waar naast 'live events' bijzondere publicaties en boeken worden getoond. Tejo Remy: "Beginnend met een leeg plein waar naar behoefte functies aan kunnen worden toegevoegd bestaand uit meubelobjecten die kunnen groeien en veranderen al naar gelang de benodigde funktie."’ (Persbericht De Appel)

See also