tentoonstelling
1993
Marcel Odenbach / Mike Sale "Keep in…

Marcel Odenbach / Mike Sale "Keep in View"

16.01–21.02.1993
de Appel, Prinseneiland 7, Amsterdam

Marcel Odenbach's videoinstallatie Keep in View was verbonden met de fotomontage Nigga' Luvva' van de jonge Engelse kunstenaar Mike Sale. Keep in View was opgebouwd uit twee videoprojecties en twee hiertegenover opgestelde monitoren. De projecties waren van elkaar gescheiden door een wand, die de ruimte in kwam tot aan het punt waar de monitoren stonden. De monitoren stonden met de rug naar de toegang tot de zaal, en met de voorkant naar de projecties. Het verhaal, een complexe collage van oude en recente nieuwsbeelden, speelde zich diagonaal af, van de rechterprojectie terug naar de linkermonitor. De rechts opgestelde monitor en de linkerprojectie toonden niet gemonteerde shots die dienden als voor- en achtergrond. In de opstelling van De Appel kon de kijker afstand nemen en beide projecties tegelijk zien zonder dat de scheidingswand nog in het oog viel. De stap terug in één van de beide ruimtes betekende uitsluiting van de andere projectie. Door de diagonaalrelatie van de beiden was deze beweging onvermijdelijk. Op de rechter monitor was een vertraagde, weinig opvallende wisseling van gelaatsuitdrukking van een blanke man te zien. Op het projectiescherm tegenover hem leidde een onafgebroken beweging een tunnel in, steeds dieper. Hier doorheen waren beelden van vervolging en moord gemonteerd: marcherende of juist weggevoerde massa’s, neergehaalde kruizen, de neergehaalde Muur en ingegooide ruiten van een asielzoekerscentrum. Ondertussen weerklonken twee dramatische symfonieën: Händels Diep Lijden in Een Heldere Zetting, de Messias en Beethovens Symfonie no.7 A major. Het videoscherm in de andere ruimte toonde een uit de hand genomen camerashot langs de spiegelwand van het Grüne Gewölbe in Dresden - de Wunderkammer van August der Starke, collectioneur van exotische wondermaterie uit alle windstreken. Op de tegenoverliggende monitor stond een met zijn rug naar de camera toegekeerde zwarte jonge man aan zijn rastahaar te plukken. Hij keek naar een reeks snelopeenvolgende beelden van Martin Luther King, anti-discriminatie marsen, townships in Zuid-Afrika, een paraderend leger van zwarten, oorlog, enzovoorts. De beelden werden begeleid door rap. Aan het eind klonk een stem die vroeg: "I'm a nigger, he's a nigger, she's a nigger, we's a nigger, would you like to be a nigger too?". Met deze laatste regel is de verbinding gelegd naar het vijfde, toegevoegde element, de fotomontage van Mike Sale. Het was een uitvergroting van een bekende en beladen foto: Leni Riefenstahl in tropenpak voert een naakte Massaï aan de hand voort over een rotsig pad. Linksboven en rechtsonder waren de woorden NIGGA' LUVVA' ingemonteerd. (Gebaseerd op Fred Wagemans’ catalogustekst)

Catalogus: Marcel Odenbach. Keep in view, De Appel & Edition Cantz, Stuttgart 1993.. Tekst: Saskia Bos, Fred Wagemans. In Nederlands & Engels. 16 Pagina's: 7 kleur 24.5 x 24.5 cm. Softcover. ISBN 3 89322 570 6. In cassette met Marcel Odenbach, 1993. Tekst: Andreas Beyer, Ulrich Bischoff. In Duits & Engels. Met bio- & bibliografie. 96 Pagina's: 37 kleur, 24 zwart-wit, 24.5 x 24.5 cm. Softcover. ISBN 3 893 22 570 6. € 20,-

See also