event
2019
Historic Encounters

Historic Encounters

10.10–01.12.2019
de Appel, Schipluidenlaan 12, Amsterdam

If I didn’t define myself for myself I would be crushed into other people’s fantasies for me and eaten alive.
– Audre Lorde

Guess Who’s Coming To Dinner Too? is een kunstwerk over de transformerende kracht van collectieve ontmoetingen, waarbij koloniale, seksistische en racistische structuren worden blootgelegd dankzij uitwisselingen tussen vrouwen uit verschillende generaties en continenten. Dit is het uitgangspunt voor een serie van drie gesprekken die plaats zullen vinden in de tentoonstellingsruimte, als platform voor nieuwe ontmoetingen, vernieuwde solidariteit en gedeelde verhalen. De drie Historische Ontmoetingen maken ruimte voor gesprekken tussen bekende vrouwen van kleur wier leven en werk overeenkomsten hebben, maar die niet eerder de gelegenheid hadden om samen in het openbaar te verschijnen. Deze bijeenkomsten worden per vakgebied georganiseerd met twee schrijvers, twee kunstenaars en twee publieke denkers — die elk de grenzen van hun vakgebied hebben verlegd in Nederland en daarbuiten. Patricia Kaersenhout begeleidt en verbindt deze historische ontmoetingen en introduceert het thema "Waardigheid" van waaruit gesprekken kunnen ontstaan die onderwerpen als diversiteit en zichtbaarheid bespreken, maar ook overstijgen.

De drie Historische Ontmoetingen worden geleid door Lisenne Delgado.

Reserveer op tijd voor elk event via reservations [​at​] deappel.nl

10 oktober
19:00-21:00
 Astrid H. Roemer & Karin Amatmoekrim 

De eerste Historische Ontmoeting brengt twee gevestigde namen van de Nederlandse literatuur samen voor een discussie tussen twee generaties over antikoloniale verhalen, waarin fictie wordt gecombineerd met persoonlijke ervaring. Astrid Roemer, geboren in 1947 in Paramaribo, is een gerenommeerd dichter en romanschrijver in de Nederlandse taal, wiens literatuur wordt erkend voor het levendig beschrijven van Suriname en zijn inwoners sinds de jaren zeventig, waarmee zij de Nederlandse taal verrijkt heeft. In 2016 ontving Roemer de prestigieuze P.C. Hooft-prijs waarbij de jury opmerkte dat "politieke betrokkenheid en literair experiment hand in hand gaan bij Roemer". Karin Amatmoekrim, geboren in 1976 in Paramaribo, is een opkomend figuur in de Nederlandse literatuur. Zij werkt aan haar PhD en schrijft daarnaast regelmatig voor NRC Handelsblad. Amatmoekrims romans geven een nieuwe visie op ‘thuis’ en ‘identiteit’, vaak vanuit haar eigen familiegeschiedenis op Java en Suriname, en geïnspireerd op de antikoloniale schrijver en vrijheidsstrijder Anton de Kom. Dit gesprek zal gedeelde ervaringen van verschillende generaties naar voren brengen en belicht het thema van waardigheid via schrijverschap, door verhalen, karakters en teksten die koloniale verhalen weerleggen en overstijgen.

31 oktober
19:00 - 21:00 Patricia Kaersenhout & Ansuya Blom 

Voor de tweede Historische Ontmoeting heeft Patricia Kaersenhout collega-kunstenaar Ansuya Blom uitgenodigd om met haar in gesprek te gaan. Alhoewel ze beide gevestigd zijn in Nederland en zich bewust zijn van elkaars werk, hebben Kaersenhout en Blom elkaar nooit eerder ontmoet. Kaersenhout studeerde aan de Gerrit Rietveld Academie en heeft zowel in Nederland als daarbuiten veel geëxposeerd op tentoonstellingen als Manifesta 12 in Palermo en Prospect 4 in New Orleans. Blom heeft op grote schaal geëxposeerd, waaronder een solopresentatie in het Stedelijk Museum Amsterdam en filmvertoningen in het Museum of Modern Art in New York. De ontwikkeling van beide kunstenaars zal worden besproken, alsmede hun benaderingen van sociale en politieke restricties. Door persoonlijke ervaringen te koppelen aan sociale structuren, vanuit verschillende middelen en materialen, hebben beide kunstenaars conventionele representatiemethoden bekritiseerd en nieuwe artistieke vormen ontwikkeld, zij het op verschillende manieren. De ontmoeting vindt plaats ten tijde van twee belangrijke solotentoonstellingen in Nederland: Kaersenhout's Guess Who's Coming To Dinner Too? in De Appel, Amsterdam, en Blom’s Het is of de stenen spreken, in Casco, Utrecht, bestaande uit vier solotentoonstellingen met een selectie van werken uit meer dan dertig jaar van haar kunstenaarschap. Waardigheid is een belangrijke houvast voor deze kunstenaars die het debat rond identiteit en sociale transformatie vormgeven, in Nederland en daarbuiten.

1 december 
19:00-21:00
 Françoise Vergès & Philomena Essed 

De officiële afsluiting van de tentoonstelling valt samen met de derde Historische Ontmoeting, waarin Philomena Essed en Françoise Vergès samenkomen - twee belangrijke figuren in een transnationaal publiek dialoog waarin koloniale handelsroutes worden blootgelegd en getransformeerd. In de afgelopen drie decennia hebben zowel Essed als Vergès een revolutie teweeggebracht in onze manier van denken en spreken over feminisme, seksualiteit, racisme, slavernij en vormen van verzet tegen koloniale systemen. Essed is hoogleraar Critical Race, Gender and Leadership Studies aan de Antioch University en is bekend geworden met haar introductie van concepten als alledaags racisme en gender racisme als kritische reactie op internationaal geïnstitutionaliseerd racisme. Ze was plaatsvervangend lid van het Nederlands Instituut voor de Rechten van de Mens en werd in 2011 geëerd met een Nederlandse ridderorde. Françoise Vergès is politicoloog, feministe, anti-racistisch activist, filmmaker en curator. Vergès heeft zich onder andere publiekelijk ingezet voor de oprichting van Marches for Justice and Dignity in Frankrijk - acties die een grote inspiratie vormen voor de rode draad van "Waardigheid" die de Historische Ontmoetingen verbindt. Bij deze gelegenheid stellen we de vraag hoe we na dit moment waardigheid kunnen behouden. De avond en de tentoonstelling worden afgesloten met een Haka, een ceremoniële Maori-mannendans als ode aan de vrouw, waarvoor Patricia Kaersenhout toestemming kreeg van Maori-autoriteiten.

Patricia Kaersenhout – Guess Who’s Coming To Dinner Too? Poster

affiche, 2019

Patricia Kaersenhout – Guess Who’s Coming To Dinner Too? Poster

affiche, 2019

See also