tentoonstelling
1994
Gia Edzgveradze "Gia Edzgveradze"

Gia Edzgveradze "Gia Edzgveradze"

23.09–06.11.1994
de Appel, Nieuwe Spiegelstraat 10, Amsterdam
Gia Edzgveradze werd in 1953 geboren in Tbilisi, Georgië. Sinds 1989 woont hij in München. In Edzgveradze's kunst ademt echter nog altijd de sfeer van zijn geboorteland, zoals het sobere, ascetische en contemplatieve karakter van de Byzantijnse cultuur waarvan in Georgië sporen te vinden zijn. Edzgveradze noemt zich een geesteskind van de jaren zestig: op een luchtige manier is hij op zoek naar spiritualiteit en bewustzijnsverruiming. Op zijn achttiende had hij, wat hij noemt, een ervaring die hem religieus, spiritueel inzicht gaf. De kennismaking met postmoderne kunst uit het Westen heeft zijn belangstelling voor inhoud boven vorm alleen maar versterkt. Met een minimaal beeldend idioom ontstaan er reusachtige geschetste 'cartoons'. In deze sobere, visuele taal worden voorwerpen, dieren maar ook religieuze symbolen verweven. Een herhaling van getekende handen lijkt op een verzameling votiefbeelden. Een vulpen wordt enorm uitvergroot getekend als een in de lucht rijzende sculptuur. Het onderste paneel ligt op de vloer en laat vingers zien die uit zichzelf niet kunnen schrijven. Over herkenbare figuren heen of als enige beeldvulling van het hele oppervlak worden golvende rijen abstracte, stenografische tekens 'geschreven'. De ritmische verdeling en het nerveuze handschrift maken het op verschillende manieren leesbaar. Door de meerdere betekenissen en de zorgvuldige uitvoering krijgt het werk een icoon-karakter. In Edzgveradze's installatie werden humor en ernst verweven. Balancerend tussen triviaal en spiritueel stonden de 'acteurs', dieren die verplaatst waren van hun natuurlijke naar een culturele omgeving, in hun verstoring van een evenwichtig patroon, voor beperkingen van het menselijk bewustzijn. (Gebaseerd op de uitnodigingstekst van Edna van Duyn) Catalogus: Gia Edzgveradze, 1994. Tekst: Saskia Bos, Gia Edzgveradze, Rainer Crone & Oliver Ryder. Nederlands & Engels. Incl. bio- & bibliografie. 72 pagina's: 30 zwart-wit, 18.5 x 25 cm. Softcover. Ontwerp: Irma Boom. ISBN 90 73501 21 0. UITVERKOCHT

Gia Edzgveradze “With love to Matisse”

collection (unintended), 1993

Gia Edzgveradze – Photocopied drawings on paper

collection (unintended), 1980

Gia Edzgveradze – 2 works Pencil and Paint on paper

collection (unintended)

See also