project
2017
BUSY DAYS with Christine Sun Kim

BUSY DAYS with Christine Sun Kim

06.05–20.08.2017
de Appel, Schipluidenlaan 12, Amsterdam
BUSY DAYS with Christine Sun Kim bestaat uit vijf artistieke interventies die plaatvinden in Amsterdam (en daarbuiten). Het project presenteert een selectie van kunstwerken door de Amerikaanse kunstenaar Christine Sun Kim die het medium geluid onderzoeken door middel van technologie, performance en tekeningen. Elk van deze interventies bestaat uit een verschillend medium, tijdsbestek en sociale context, zoals een nachtclub, een radio station en een kantoorgang, en benadrukken Kim haar persoonlijke relatie met gesproken taal en haar auditieve omgeving.

Het project ontstond uit een aantal uitgebreide chat-sessies tussen de kunstenaar en De Appel-directeur Niels Van Tomme. Deze sessies gingen over verschillende onderwerpen, zoals de visuele interpretatie van geluid, alternatieve ruimtelijk geluidservaringen en privileges die verband houden met horen. Naarmate de gesprekken vorderden kwam er echter één urgent thema naar boven: hoe kun je een tentoonstellingsproject organiseren dat aan de ene kant rekening houdt met de kern van Kim haar praktijk – de conceptuele en sociale aspecten van geluid – en aan de andere kant met de nieuwe nomadische realiteit van De Appel.

Verder bouwend op dit onderwerp, ontwikkelde het project zich met een reeks van open vragen over de aard van tentoonstellingsmaken, gerelateerd aan het zijn van een instituut zonder vaste tentoonstellingsplek. Wat is de relatie tussen een organisatie zonder tehuis en een kunstenaar die overwegend bezig is met geluid, een medium dat zich vrij door lucht en ruimte verplaats, niet gebonden aan ruimtelijke limiteringen? Wat als men het idee loslaat dat een tentoonstelling zich ook telkens in een specifieke tentoonstellingsruimte moet afspelen? Wat als het zich kan verspreiden naar verschillende locaties in de stad en zelfs ophoudt een tentoonstelling te zijn? En wat als het project de fysieke ruimte zelfs helemaal verlaat?

BUSY DAYS with Christine Sun Kim benadrukt uiteenlopende manieren waarop Christine Sun Kim met geluid en gehoor omgaat. Kim is namelijk sinds haar geboorte doof, en dit heeft grote invloed gehad op de manier waarop ze deze begrippen begrijpt. Vandaar ook dat de communicatie rond dit project via live chat gebeurde. Kim wil echter dat mensen zich concentreren op de communicatie strategieën achter haar werk, in plaats van op haar doofheid. Zo daagt ze haar publiek uit om na te denken over de menselijke stem als louter klank of over de manier waarop geluid enkel als auditief wordt ervaren.

BUSY DAYS with Christine Sun Kim bestaat uit een breed scala van interventies die de uiteenlopende manieren waarop de kunstenaar geluid begrijpt benadrukken:

Locatie: Red Light Radio Datum: vrijdag 5 mei 2017, 14:00 - 15:00 uur Luister naar het interview via redlightradio.net
Christine Sun Kim en haar artistieke partner Thomas Mader geven een persoonlijk interview aan het meest voorname online radiostation in Amsterdam, Red Light Radio. Tijdens het interview zal er een tolk in American Sign Language (ASL) aanwezig zijn.
Locatie: Cafetaria, Broedplaats Lely Schipluidenlaan 12 Datum: zaterdag 6 mei 2017, 17:00 - 18:00
Christine Sun Kim geeft een lezing-performance over haar relatie met de kerkklokken die ze vanuit haar appartement in Berlijn waarneemt, en hoe haar eerder gevormde ideeën over klokken en geluid hier door veranderd zijn.
Locatie: Kantoorgang naar De Appel (thinks), Broedplaats Lely, Schipluidenlaan 12 Datum: zaterdag 6 mei 2017 - zaterdag 19 augustus van 12:00 tot 18:00
De tekenreeks Available Spaces for Composers (2016) en Just Music (2017) ontwikkelen alternatieve manieren van muzieknotatie die zijn ontstaan door jarenlang te werken met parameters voor geluid van American Sign Language (ASL) tolken en met het lezen van ondertitelingen op televisie en bij films.
Locatie: De School, Doctor Jan van Breemenstraat 1, Amsterdam Datum: donderdag 8 juni 2017 - zondag 9 juli 2017, dinsdag t/m zaterdag 17:00 - 22:00 uur en tijdens clubavonden
De video-installatie Close Readings (2016) verandert op een speelvolle manier ondertitels van films,  waarbij dove vrienden van Christine Sun Kim persoonlijke “sound cues”  toevoegen. In Classified Digits (2016) worden er alternatieve storytelling-methodes voor Amerikaanse gebarentaal gebruikt bij de re-enactment  van herkenbare en ongemakkelijke sociale situaties door een spel van armbewegingen.
Locatie: Ja Ja Ja Nee Nee Nee Datum: vrijdag 7 juli 2017, 00:00 – zaterdag 8 juli, 12:00 Luister naar de radio uitzending via jajajaneeneenee.com
Deze heruitzending van een 24-uur lange audio-opname verzamelt de bijdragen van vierentwintig deelnemers.  Zij werden gevraagd om een geluidsopname te maken van hun 'drukste' uur tijdens een werkdag, en zijn verwikkeld in activiteiten zoals lezen, overleggen, tekenen of zelfs met een bus rijden.
Als geheel biedt BUSY DAYS with Christine Sun Kim verschillende openingen om de kunstenaar haar uitzonderlijk begrip van geluid en wat zij de "politiek van het luisteren" noemt te begrijpen. Het project benadrukt de speelse manier waarop Kim regels breekt, zoals door het bevragen van cultureel vaststaande manieren van horen of de wijze waarop we gewend zijn om geluid te ervaren. Hierbij wil ze alternatieve manieren van communicatie aanreiken. Het project verbind deze kwesties aan De Appel haar gevestigde maar momenteel onzekere institutionele identiteit in Amsterdam en aan alternatieve contexten om kunst te ervaren.

De kunstenaar(s): Christine Sun Kim gebruikt het medium geluid in performance en tekeningen om haar relatie met gesproken talen en haar auditieve omgeving te onderzoeken. Een selectie van tentoonstellingen en performances vonden plaats in: White Space, Beijing (solo); Carroll / Fletcher, Londen (solo); NyMusikk, Oslo; Sound Live Tokyo, Tokio; Berlin Biënnale, Berlijn; Shanghai Biënnale; En MoMA / PS1, New York. Kim ontving TED en MIT Media Lab fellowships.

Thomas Mader maakt gebruik van verschillende media om nationale identiteit, communicatie en verhalen te onderzoeken. Geselecteerde groepstentoonstellingen en online bijdragen omvatten: NGBK, Berlijn / Duitsland; SAVAC, Toronto / Canada Busproject, Melbourne / Australië; The Kitchen, NY / USA en Bomb Magazine, NY / USA.

De Appel (acts): De Appel (acts) is De Appel’s nomadic artistic programme, which is presented at various context-specific locations throughout the city of Amsterdam (and beyond). For BUSY DAYS with Christine Sun Kim De Appel partners with Red Light Radio, Broedplaats Lely, De School and Ja Ja Ja Nee Nee Nee.

BUSY DAYS with Christine Sun Kim is supported by Amsterdam Fund for the Arts, Mondriaan Fund and Institut für Auslandsbeziehungen.

Christine Sun Kim is represented by Carroll / Fletcher, London.

Home page video captions by Ariel Baker-Gibes

EDITIONS #01 CSK / Christine Sun Kim

collection (unintended), 2017

See also