event
2023
Mounir Samuel – Hier moeten we het…

Mounir Samuel – Hier moeten we het echt over hebben

28.02.2023
20:00–21:30

Kaartverkoop

Klik hier om tickets voor dit evenement te kopen.

Let op: dit evenement begint om 20:00. Wil je daarvoor graag nog het werk van Pope.L bekijken? Zorg dan dat je 30 minuten eerder aanwezig bent. Let op: de lezing en het gesprek zijn in het Nederlands.

Woorden zijn een raam op onze waarheid, en geven ons de gelegenheid om te praten over dingen die moeilijk zijn, of om gewoonweg te erkennen dat ze bestaan. Via de taal trekken we grenzen op, worden groepen verdeeld, en kunnen we ons wel of niet vertegenwoordigd voelen. Kortom: taal kan ons maken en breken, woorden hebben kracht. Hoe kunnen we, in een snel veranderende wereld, ervoor zorgen dat onze taal mee verandert? Hoe maken we de taal inclusiever, zodat meer groepen zich gehoord en gezien voelen?

Naar aanleiding van deze en nog meer vragen zal het gesprek worden verbonden aan de tentoonstelling Saamhorigheid, die tot en met 28 februari te zien is bij de Appel. Hierin thematiseert kunstenaar Pope.L vormen van onderdrukking en uitsluiting die volharden in de Nederlandse samenleving: van nationalisme, xenofobie en racisme tot kolonialisme, imperialisme en seksisme. Dit Nederlandse culturele archief, opgebouwd uit machtsstructuren, stereotyperingen en relaties van ongelijkheid, drukt zich op allerlei manieren uit in ons dagelijkse taalgebruik – en wellicht dat daar ook het aanknopingspunt gevonden kan worden voor zowel verzet als een nieuw begin.

Mounir Samuel, politicoloog, journalist, publicist en cultureel ondernemer doet al jarenlang onderzoek naar sociale revoluties en maatschappelijke verandering. Taal is voor hem daarbij een effectieve spiegel van de tijdsgeest en middel van verandering. Van zijn hand verscheen recentelijk het boek Je mag ook niets meer zeggen: een nieuwe taal voor een nieuwe tijd, waarin hij door middel van vijftien waarden de blauwdruk geeft voor een veilige, inclusieve en toegankelijke taal, voor en door iedereen. Samuel ontleedt door middel van taal de grote vraagstukken van deze tijd, en brengt de dagelijkse doorwerking van kwesties zoals genderongelijkheid, institutioneel racisme, seksisme en de koloniale geschiedenis aan het licht.

In de inleiding van Je mag ook niets meer zeggen schrijft hij: “In de afgelopen jaren werd me steeds duidelijker hoe groot de impact is van taal op het denken, handelen, werken, bewegen en zelfs liefhebben. Met de taal zijn muren opgebouwd, mensen ingekaderd en personen in hokjes en kasten gestopt. Met de taal kunnen diezelfde muren ook weer worden afgebroken, nieuwe kaders worden gecreëerd en personen in staat worden gesteld om volledig mens te mogen zijn.”

Samen met de aanwezige deelnemers wil Mounir Samuel onderzoeken wat ons nu zo raakt en vaak het spreken (en luisteren belet). Hij zal ingaan op waarover we het echt moeten hebben, én tonen hoe dat op een veilige, inclusieve en toegankelijke manier te doen. Zijn boek zal ook te koop zijn en kan ter plekke worden gesigneerd. Curator Orlando Maaike Gouwenberg gaat met hem in gesprek om de vragen rond onze taal te koppelen aan de tentoonstelling Saamhorigheid. Let op: dit gesprek is in het Nederlands.

Bookcover Je mag ook niets meer zeggen. Een nieuwe taal voor een nieuwe tijd (publisher Nieuw Amsterdam).

Over de sprekers 

Mounir Samuel (NL) is een politicoloog, bekroond journalist, performance artist, cultureel ondernemer en auteur van dertien boeken. In zijn recent gepubliceerde boek Je mag ook niets meer zeggen: een nieuwe taal voor een nieuwe tijd (Uitgeverij Nieuw Amsterdam) legt hij de socio-politieke mechanismen van systematische uitsluiting bloot door de Nederlandse taal te de- en reconstrueren. Voor meer informatie: www.mounirsamuel.nl

Orlando Maaike Gouwenberg (NL) is artistiek directeur bij Jester in Genk, België. Ze heeft een interesse in het werken met kunstenaars aan uitzonderlijke projecten en vaak tussen theater, film en beeldende kunst invallen. Ze was co-curator van het Nederlandse paviljoen in 2022, waar het werk van melanie bonajo werd gepresenteerd. Gouwenberg werkte voor Performa in New York, was co-directeur van Deltaworkers in New Orleans, werkte aan ambitieuze projecten bij Kunstinstituut Melly onder directeurschap van Defne Ayas en volgde het Curatorial Programme bij de Appel in 2006/2007. Ook was zij jarenlang onderdeel van de commissie korte en midlength film bij International Film Festival Rotterdam. Gouwenberg is ook lid van de Raad van Toezicht van de Appel.