tentoonstelling
2021
Love Songs For The Savages (Kundiman…

Love Songs For The Savages (Kundiman para sa mga salbahe)

14.06–04.07.2021
de Appel, Schipluidenlaan 12, Amsterdam

LOVE SONGS FOR THE SAVAGES (Kundiman para sa mga salbahe)

Iris Ferrer, Kent Chan and Julian Abraham ‘Togar’ in fellowship
14 juni – 4 juli 2021

Image from The Dean C. Worcester Photographic Collection at the University of Michigan Museum of Anthropology (Massachusetts Institute of Technology, Visualizing Cultures) / dw08f021: In addition to taking photographic images, Worcester and his colleagues also recorded Filipino voices. But visual accounts of Filipinos using Western technologies—as in this image of a phonograph—often suggested the cultural inferiority of Filipinos.

LAATSTE WEEKEND

Jul 2 Live sessie met Sparkling Tap Water (16:00-18:00)
Jul 3 A Brief History of Mixed Tape: A lecture by Julian Abraham 'Togar' (16:00-18:00)
Jul 4 Live jamm sessie and karaoke! (16:00-20:00)

Love songs for the savages is een verzameling momenten voor en met mensen van de evenaar, hier begrepen als zowel een denkbeeldige ruimte als een geografische. “Kundiman para sa mga salbahe” in het Tagalog vertaalt zich naar "Liefdesliederen voor de wilden" of "Als het niet voor de wilden was.” "Als het niet voor..." is een vaak herhaalde regel in verschillende liefdesliedjes (kundiman) die tijdens de Spaanse koloniale tijd werden gebruikt als een vorm van dagelijks verzet in de Filippijnen. Deze geschiedenis is het uitgangspunt voor een project dat zich afspeelt in Amsterdam. Iris Ferrer, Kent Chan en Julian Abraham ‘Togar’ genereren samen een tijdelijke warmte waarin geluids- en andere zintuigelijke ervaringen cultuurmigranten verbinden.

De warme sferen die dit oplevert, combineren de individuele studies van Iris, Kent en Togar over hitte, muziek en samenwerken – en van gesprekken waaruit je kunt leren dat je gevoeligheden deelt met anderen.

Het project, gepresenteerd in golven, begint met de aanwezigheid van een nieuwe video, Heat Waves, en de installatie Hot House, beide van Kent Chan. Hot House wordt doordrongen van speellijsten verzameld voor de online community-radio, RAGADIGIOGO door Togar en anderen.

De ruimte wordt voortdurend getransformeerd door middel van een dagelijkse performance genaamd Dew Point (die de nadruk legt op de lichamelijke afscheiding van zweet en de relatie hiervan tot performance), en door gemeenschappelijke acties die samenkomen op 2, 3 en 4 juli.

Iris Ferrer zal – als een vorm van archiveren en documenteren – een onderstroom creëren door dagelijks stukken te schrijven in de tentoonstellingsruimte van de Appel. Meer nog dan dat ze grootse verhalen herschrijven, veroorzaken deze kleine gebaren rimpelingen. Samen vormen die een publiekspresentatie waarin de ruimte tussen mensen van verschillende achtergronden vloeibaar wordt.

Love Songs For The Savages is het eindresultaat van het Curatorial Programme Fellowship 2020–2021 van Iris Ferrer bij de Appel.(APPROXIMATE FLOW)

FIRST WAVE
14 juni - 4 juli, 12-6PM
Kent Chan's Heat Waves en Hot House ft RAGADIGIOGO door Julian Abraham 'Togar' in de aula.

SECOND WAVE
14 juni - 4 juli , 2-6PM (weekdagen), 12-6PM (weekends)
Kent Chan's Dew Point uitgevoerd door Devika Chotoe en
SofiCca (Sofia Castro).

THIRD WAVE
30 juni - 4 juli, vanaf 12:00
Julian Abraham 'Togar''s OK Studio in de aula.

FOURTH WAVE
2 juli - 4 juli, vanaf 16:00
Jamsessies, lezingen, gesprekken en een karaoke party met
Julian Abraham 'Togar'.

UNDERCURRENT
7 juni - 6 juli
Iris Ferrer documenteert de gebeurtenissen in de ruimte.

Over Iris Ferrer

Iris Ferrer (Filipijnen/Nederland) is een onafhankelijke cultuurwerker. Recentelijk maakte zij deel uit van het de Appel Curatorial Programme 2019–2020. Momenteel is zij de Appel Curatorial Research Fellow 2020–2021. Ze werkt als schrijver, onderzoeker, projectleider en curator op verschillende terreinen van hedendaagse beeldende kunst, samen met platforms en partners in de (regio van) Filipijnen.

Over Kent Chan

Kent Chan (Singapore/Nederland) is kunstenaar, curator en filmmaker. Zijn praktijk draait om onze ontmoetingen met kunst, fictie en film, een driemanschap van kunstpraktijken dat poreus is wat betreft vorm, inhoud en context. Hij heeft bijzondere belangstelling voor de tropische verbeelding, de banden tussen hitte en kunst in het verleden en de toekomst, en daarnaast de debatten over de nalatenschap en kennisleer van het modernisme. De werken en praktijken van anderen staan vaak centraal in zijn eigen werk, dat onder meer de vorm heeft aangenomen van film, tekst, gesprekken en tentoonstellingen.

Over Julian Abraham 'Togar'

Julian Abraham ‘Togar’ (Medan, Indonesië/Nederland) engageert zich met uitgebreid onderzoek, dat analytisch gerichte kunstwerken oplevert. Vaak zijn het combinaties van installatie, geluid, muziek, programmering en wetenschap. Zijn interdisciplinaire praktijk komt vrijwel altijd voort uit ritmes en systemen. Dat kan gaan om systemen van behouden, initiëren, interveniëren, ondersteunen, onderhandelen, hacken of bevragen. Hij stelt vaak de vraag hoe je kunt functioneren binnen de werkelijkheid om je heen. Hij is gefascineerd door het gegeven dat zelfs kleine interventies voor veranderingen kunnen zorgen die tot nieuwe, duurzame basisstructuren leiden. Togar is momenteel resident aan de Rijksakademie in Amsterdam.

See also