educatie
2018
Sound Gestures

Sound Gestures

02–20.07.2018
Kentalis School, Amsterdam

Kentalis/Signis is een basisschool voor dove of slechthorende kinderen. De Appel en Kentalis zullen, gedurende een periode van drie schooljaren, drie artistieke projecten organiseren die geluid en het zeggenschap over geluid onderzoeken, namelijk: Sound Gestures.

Het vertrekpunt voor het eerste project van Sound Gestures was de artistieke praktijk van Christine Sun Kim. Kim onderzoekt het medium ‘geluid’ door middel van technologie, performance en tekeningen. Tijdens dit schoolproject onderzochten we de onderscheidende manier waarop Christine Sun Kim de concepten ‘geluid’ en ‘luisteren’ ervaart en interpreteert. Deze interpretatie is gevormd door het feit dat ze doof geboren is.

De jongste leerlingen van de school (tussen vierjarige en achtjarige leeftijd) onderzochten de fysieke aspecten van geluid. Tijdens deze workshop konden zij geluid beleven zonder een bemiddelde interpretatie van wat geluid 'is' en creëerden zij hun eigen betekenis door middel van persoonlijke ervaringen. De studenten maakten zelf geluid en onderzochten de verschillende frequenties van geluid met behulp van hun lichaam en verscheidende andere materialen.

In tegenstelling tot Gebarentaal zijn de geluidstrillingen visceraal en intern. Dankzij deze voorgenoemde oefeningen konden de leerlingen zich de geluiden toe-eigenen naar mate deze steeds meer een onderdeel werden van hun leefwereld door te kijken en te voelen.

De leerlingen van acht tot dertien jaar oud onderzochten de conceptuele en sociale aspecten van geluid. Het beginpunt van deze zoektocht was het kunstwerk ‘Classified Digits’ (2017) van Christine Sun Kim en Thomas Mader. Dit videowerk toont een serie ongemakkelijke, en toch vaak bekende sociale situaties.

De studenten analyseerden en oefenden de sociale situaties, gebaren en bewegingen. Ze onderzochten hoe kleine gebaren het begin of net het einde kunnen betekenen van onze communicatie met anderen. Zij bekeken daarbij specifiek hoe gebaren hun eigen communicatie beïnvloeden bij, bijvoorbeeld, het maken van nieuwe vrienden.

Samen hebben deze studenten een serie ‘sociale situaties’ geselecteerd uit hun persoonlijke gewaarwordingen en deze ervaringen getransformeerd tot een performance. Tijdens de workshops hebben de studenten geleerd hoe ze kunnen omgaan met de sociale impact van gebaren binnen hun communicatie en hoe ze lichaamstaal en mime kunnen gebruiken zonder te praten of zonder gebarentaal te benutten.

Sound Gestures is onderdeel van de schoolprojecten van het educatieprogramma van De Appel. Met de schoolprojecten wil De Appel reageren op de gentrificatie processen die plaatsvinden in Amsterdam Nieuw-West door te onderzoeken wat nu precies de urgenties van de scholen zijn. Op basis van deze behoeften hebben we een speciaal programma ontwikkeld samen met vier scholen wat zich gedurende de komende jaren nog verder zal ontplooien.

Bekijk ook: ( BUSY DAYS with Christine Sun Kim ) ( CLOSE READINGS: Classified Digits video by Christine Sun Kim and Thomas Mader )

Voor meer info over alle educatie projecten: ( Educatie )

See also