educatie
2017
Poëzie workshop Hiwa K

Poëzie workshop Hiwa K

11–18.12.2017
de Appel, Schipluidenlaan 12, Amsterdam
Tijdens de tentoonstelling To remember, sometimes you need different archeological tools van Hiwa K in De Appel hebben leerlingen het Calvijn College en het Comenius Lyceum De Appel bezocht voor een workshop. Deze workshop was bedoeld om jongeren te laten nadenken over wat ze tijdens de expositie hebben gezien en wat het met hen doet. Met behulp van poëzie en lichaamsbeweging werden de leerlingen gestimuleerd om een eigen uitdrukking te geven aan de indrukken die zij opdeden in de expositie van Hiwa K . Hierbij speelden samenwerking, verbale en fysieke uiting en creatief denken een belangrijke rol.
Hiwa K (Koerdistan-Irak, 1975), ooit gevlucht uit Irak, maakt verhalende kunst over noties geweld en ontheemding. De Appel heeft Hiwa K uitgenodigd om twee nieuwe werken te produceren die nader ingaan op ernstige vormen van geweld en conflict. De twee nieuwe producties betreffen een filosofische worstelsessie in een vechtclub (Pin-down) en een zoektocht naar de aanvallers van K (deDutched), waarbij noties van herinnering samenvallen met het vertellen van verhalen tegen de achtergrond van de hedendaagse ervaringen van migranten.

De workshop middag bestond uit twee delen. Het eerste deel was een workshop van Lamyn Belgaroui, gebaseerd op de worstelsessie in Pin-Down, waarin de leerlingen poëzie schreven met de volgende zinnen als begin punt:

Als ik één ding zou kunnen veranderen aan de wereld zou ik …

Als ik in de spiegel kijk zie ik.....

Als ik aan Nederland denk, denk ik aan.....

Landsgrenzen zijn voor mij …

Vervolgens werden de leerlingen aangemoedigd om op fysieke wijze aan de slag te gaan met hun gedicht en het werk Pin-Down. Door middel van kickboksen konden de leerlingen zowel verbaal als fysiek uiting geven aan hun ervaringen.Beweging diende als het ware om tot ideeën en verhalen te komen. Daarbij las één leerling de dichttekst op vol volume op terwijl hij links en rechts directe stoten gaf. Een andere leerling hield zijn handen op om de stoten op te vangen, en een derde leerling hield de tekst vast voor degene die moet stoten en voorlezen. Hierbij werd steeds doorgedraaid zodat iedereen van het drietal aan de beurt kwam.

Het tweede deel van de workshop bestond uit een rondleiding van Florine Zegers waarbij de leerlingen gestimuleerd werden om kritisch en actief na te denken met behulp van vele vragen. Deze vragen ondersteunden de leerlingen in hun eigen proces van betekenisgeving. De dialoog tussen Florine, de leerlingen en de kunst gaf de leerlingen de mogelijkheid om op non-hiërarchische wijze hun eigen interpretatie en betekenis vorm te geven.

Na afloop vond er een nabespreking plaats waarin de volgende vragen leidend waren:

Heeft de beweging voor jullie gevoel ook gezorgd voor nieuwe ideeën?

Heeft het bewegen het makkelijker gemaakt om de vragen intuïtief te beantwoorden en te delen met elkaar?

De workshop en de nabespreking vormen een brug tussen beweging en bespreekbaar maken van de lastige onderwerpen die Hiwa K in zijn kunst behandelt. Beweging en dichtkunst vormen zo een manieren om verhalen te vertellen of mensen ergens over na te laten denken.

EDITIONS #02 Hiwa K One Room Apartment, 2017 This edition coincides with the Hiwa K exhibition ‘To remember, sometimes you need different archeological tools’. 7 october – 20 december 2017

collection (unintended), 2017

See also