Betina Abi Habib, Laa/t de/ zon/ in/ jou/ hart, digitale collage, 2022

Interventie II
Betina Abi Habib: Sleep /wi/th a/n ey/e o/pe/n and/ you/ will/ see /your/self
Woensdag 28 september
19:00-21:00
Locatie: Theater van Deyssel, Lodewijk van Deysselstraat 91 in Amsterdam

Met de performance-lezing Sleep /wi/th a/n ey/e o/pe/n and/ you/ will/ see /your/self brengt Betina Abi Habib wijzigingen aan in het gedicht “De slaper in het dal” (“Le dormeur du val”) van de Franse dichter Arthur Rimbaud. Zich herinnerend hoe ze het gedicht op de basisschool moest analyseren, onthouden en reciteren, ontleedt ze de structuur, lexicon en het ritme om zo een serie verbeeldingen te reconstrueren waarin ze ‘zichzelf kan terugzien’. Met dit werk onderzoekt Abi Habib aan de hand van het leven van een gedicht en de wijze waarop zij ermee verbonden is geraakt, de dynamische relatie tussen taal en affectie, vertaling en interpretatie, herinnering en de maakbaarheid van ervaringen.

Betina Abi Habib (Libanon, 1993) is een beeldend- en performancekunstenaar die woont en werkt in Nederland. In haar kunstpraktijk focust ze zich op het schrijven van scenario’s, aan de hand waarvan ze canonieke literatuur onderzoekt als middel tot openbaren en afleren. Abi Habib haalde haar bachelordiploma Architectuur aan de aan de American University van Beirut (2017) en een master in scenografie aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht (2020). Een paar van haar recente projecten zijn de performances Phaedra Untrimmed (2020) en Baalat and her Double (2020).

RSVP: tvd@thetaerfrascati.nl
Let op: de voertaal is Engels.
Hartelijk dank aan Theater van Deyssel voor het medeorganiseren van dit evenement.