Archive material
2000
Dark Mirrors of Japan

Dark Mirrors of Japan

Titel
Dark Mirrors of Japan
Type
Affiche
Artist
Yukinori Yanagi, Yoshiko Shimada, Tsuyoshi Ozawa, Momoyo Torimitsu, Tam Ochiai, Yoshitomo Nara
Venue
de Appel, Nieuwe Spiegelstraat, 2000
Code
200003-POS-001
Details
colour