tentoonstelling
1978
Servie Janssen "Ingehouden wil-feiten…

Servie Janssen "Ingehouden wil-feiten en vooruitgeschoven intuïtie, eigenlijk"

06–30.01.1978
de Appel, Brouwersgracht 196, Amsterdam
Op 6 en 7 januari hield Janssen een presentatie getiteld Ingehouden wil-feiten en vooruitgeschoven intuïtie, eigenlijk. Van 6 tot en met 30 januari exposeerde hij vier geprepareerde barakken. Barak 1 bevatte psychologische universele concepten (feitelijk), barak 2 antropologische structuren (omgekeerd en toegevoegd), barak 3 biologische samenstellingen (vondsten en vormen) en barak 4 tenslotte was architectonisch (gedefinieerd en ingericht, de geprepareerde binnenruimte).

Servie Janssen – Ingehouden wil-feiten en vooruitgeschoven intuïtie, eigenlijk Restained Will-facts and Pushed Forward Intuition, Anyway

archive, 1978

Servie Janssen – Ingehouden wil-feiten en vooruitgeschoven intuïtie, eigenlijk Restained Will-facts and Pushed Forward Intuition, Anyway

archive, 1978

See also