Elasticsearch error: No alive nodes found in your cluster Donn Aron "Implied contact" - Archief - de Appel Amsterdam
performance
1977
Donn Aron "Implied contact"

Donn Aron "Implied contact"

28.09.1977
de Appel, Brouwersgracht 196, Amsterdam
'Implied contact (Stilzwijgend contact) is de overkoepelende titel van een serie films. Het geluid en de beelden van de projectie op het toneel worden simultaan met 'live' acties waargenomen, waardoor het geheel de kenmerken van een performance krijgt. De filmbeelden en de 'live' acties vormen samen een nieuwe beeld, ze vinden naast elkaar plaats en manoeuvreren in een vlak oppervlak. Het werk verloopt langs eenvoudige spelletjes en taken voor twee spelers. Een stem geeft de filmpersoon en de 'live' speler instructies. Gedurende het verloop van het spel negeren de spelers de technische beperkingen van de film. Zij spelen binnen deze beperkingen en geleidelijk aan ontstaat er een sfeer van bevestiging die tenslotte tot wederzijds begrip uitgroeit.' (Donn Aron, New York juli 1977, uitnodiging De Appel, september/oktober 1977.)

Donn Aron – Implied Contact

archive, 1977