lezing/discussie
2012
Boekpresentatie

Boekpresentatie

14.10.2012
de Appel, Prins Hendrikkade 142, Amsterdam

Tijdens deze middag wordt het boek Alain Badiou, Inesthetiek: filosofie, kunst, politiek (Octavo publicaties) gepresenteerd, dat werd samengesteld door Joost de Bloois en Ernst van den Hemel. In dit boek wordt een diepgravende introductie in het werk van Badiou geboden, en Badiou's kunstfilosofie ingezet om de Nederlandse situatie te verkennen. De presentatie zal plaatsvinden middels een inleiding, en twee gesprekken over Badiou en de waarde van zijn gedachtegoed voor de hedendaagse Nederlandse kunstwereld en kunstpraktijk.

Met: Joost de Bloois, Ernst van den Hemel, Samuel Vriezen, Vincent van Gerven Oei en Bram Ieven.

Toegang: Regulier

‘Kunst creëert altijd, en doet dit altijd voor iedereen’ (Alain Badiou)

Sinds het begin van de nieuwe eeuw heeft de kunst onmiskenbaar een politieke draai gemaakt. Van Occupy tot Pussy Riot: kunstenaars laten hun politieke stem horen. Ook in Nederland woedt het debat over de politieke betekenis van hedendaagse kunst in alle hevigheid, hier en daar geholpen door het kabinetsbeleid. De vraag naar wat die politieke betekenis precies inhoudt blijkt echter allerminst een eenduidig antwoord te krijgen. Enerzijds worden oude bekenden van stal gehaald, zoals het beroep op de 'autonomie' van de kunst. Anderzijds, wordt de kunst ingezet als directe interventie in de politieke praktijk. De Franse filosoof Alain Badiou biedt een interessante uitweg uit de impasses en clichés die het debat vandaag bepalen. Badiou's pleidooi voor een nieuwe radicaal-emancipatoire politiek - voor een nieuwe idee van het communisme - biedt de mogelijkheid om op een nieuwe manier na te denken over de verhouding tussen kunst en politiek. Dat politiek het onderwerp van de kunst kan zijn, wisten we al, maar kan de kunst ook onderwerp van de politiek zijn: kan het kunstwerk een nieuwe, radicaal egalitair politiek subject zijn? Die vraagt staat centraal in Badiou's denken over kunst.

Tijdens deze middag wordt het boek Alain Badiou. Inesthetiek: filosofie, kunst, politiek (Octavo publicaties) gepresenteerd, dat werd samengesteld door Joost de Bloois en Ernst van den Hemel. In dit boek wordt een diepgravende introductie in het werk van Badiou geboden, en Badiou's kunstfilosofie ingezet om de Nederlandse situatie te verkennen. De presentatie zal plaatsvinden middels een inleiding, en twee gesprekken over Badiou en de waarde van zijn gedachtegoed voor de hedendaagse Nederlandse kunstwereld en kunstpraktijk.

Een drietal thema’s zal als leidraad dienen:

Waarheid: Badiou is omstreden en omarmd vanwege zijn stelling dat de kunst waarheid voortbrengt, en dat juist daarin haar politieke betekenis gelegen kan zijn. In een inleiding presenteren cultuurtheoretici Joost de Bloois en Ernst van den Hemel de basisbegrippen van Badiou’s kunstfilosofie. In gesprek met Bram Ieven wordt de theorie van Badiou afgezet tegen andere denkers in de contemporaine filosofie.

Medeplichtigheid: De nadruk op waarheid houdt echter niet in dat Badiou in zijn denken over kunst een terugtrekking in de ivoren toren bepleit. Een waarheid circuleert, verandert de wereld. Wat is het verschil tussen medeplichtigheid en interactie? Een gesprek met Vincent van Gerven Oei

Gelijkheid en gemeenschap: In een gesprek met componist, dichter en essayist Samuel Vriezen wordt aan de hand van het werk van Badiou en een bespreking van een aantal kunstwerken bevraagd op welke wijze kunst een radicaal egalitaire gemeenschap vormgeeft.