lezing/discussie
2010
"Institutional Attitudes"

"Institutional Attitudes"

24–25.04.2010
Beursschouwburg, Auguste Ortsstraat 20-28 Brussels

"Institutional Attitudes" is een onderzoekscongres geproduceerd door de Appel in coproductie met M HKA (Antwerpen) en Witte de With (Rotterdam) voor het Comité van Roosendaal, in samenwerking met de Buren, de Beursschouwburg, FARO en Research Group Arts in Society (Fontys Hoge School voor de Kunsten, Tilburg).

Met Zdenka Badovinac, Bart De Baere, Miroslaw Balka, Bassam El Baroni, Manu Claeys, Ann Demeester, Charles Esche, Alex Farquharson, , Anselm Franke, Pascal Gielen, Sofia Hernandez Chong Cuy, Marc Jacobs, Nataša Ilić, Marta Kuzma, Maurizio Lazzarato, Dieter Lesage, Vanessa Joan Müller, Julia Moritz, Dieter Roelstraete, Irit Rogoff, Nicolaus Schafhausen, Simon Sheikh, Dirk Snauwaert, Frans Timmermans en Michael Turner

Het Comité van Roosendaal kondigt met trots zijn eerste publieke activiteit aan, een tweedaags onderzoekscongres onder de titel "Institutional Attitudes", dat plaats zal vinden op 24 & 25 april in de Beursschouwburg in Brussel. "Institutional Attitudes" onderzoekt het veranderende begrip van de Institutie in relatie tot urgente kwesties die vandaag de dag het culturele veld vormgeven, en de betekenis die culturele instellingen voor het breder maatschappelijk veld kunnen hebben.

CONGRESPROGRAMMA

Zaterdag 24 april

"Institutional Domains"
15:00 uur Welkomstwoord door Ann Demeester & Nicolaus Schafhausen
15:20 uur Miroslaw Balka (kunstenaar), Between you and me
15:40 uur Stand van Zaken: Marc Jacobs (FARO)
16:00 uur Keynote lezing: Alex Farquharson (Nottingham Contemporary), Institutional mores
17:15 uur Gesprek: Simon Sheikh (theoreticus), Sofia Hernandez Chong Cuy (Museo Tamayo), Dirk Snauwaert (Wiels), Frans Timmermans (voormalig minister van Europese Zaken voor Nederland, PvdA), gemodereerd door Bart De Baere (M HKA)

Zondag 25 april

"Beyond Criticality"
10:30 uur Stand van Zaken: Julia Moritz (kunsthistoricus)
10:45 uur Keynote lezing: Irit Rogoff (Professor of Visual Culture at Goldsmiths College, London University) On being serious in the art world
12:00 uur Gesprek: Nataša Ilić (What How & for Whom), Bassam El Baroni (Alexandria Contemporary Arts Forum), Vanessa Joan Müller (Kunstverein Düsseldorf), Marta Kuzma (Office for Contemporary Art), Michael Turner (auteur), gemodereerd door Ann Demeester (de Appel)

"Dismeasurement and Public Responsibility"
15:00 uur Stand van Zaken: Pascal Gielen (socioloog, research group Arts in Society)
15:15 uur Keynote lezing: Maurizio Lazzarato (filosoof),
Does the "anartist" (Duchamp) need an "an-institution"?
16:30 uur Gesprek: Dieter Lesage (filosoof & criticus), Zdenka Badovinac (Moderna Galerija Lubljana), Anselm Franke (Extra City), Dieter Roelstraete (curator & filosoof), Manu Claeys (schrijver & activist), gemodereerd door Nicolaus Schafhausen (Witte de With)
18:00 uur. Slotwoord door Bart De Baere & Charles Esche (Van Abbemuseum)

Alle gesprekken worden gehouden in het Engels met uitzondering van de lezing van Maurizio Lazzarato, die in het Frans gegeven wordt met Engelse ondertiteling. Elk deel wordt afgesloten met een Q&A met het publiek.
19:00 – 21:00 uur Slotreceptie in Wiels, contemporary art centre, Av. Van Volxemlaan 354, www.wiels.org

PRAKTISCHE INFORMATIE:

Locatie: De Beursschouwburg, Auguste Ortsstraat 20 – 28, Brussels
www.beursschouwburg.be
10 minuten lopen van Brussel Centraal Station
Metro: Beurs/ Bourse
Tickets: €25 (€20 voor studenten). Reserveren kan uitsluitend via het Comité van Roosendaal. Alleen reserveringen die door betaling bevestigd zijn worden gegarandeerd. Kaarten kunnen een uur voor aanvang worden opgehaald.
Voor vragen neem contact op met Nathalie Hartjes via info [​at​] comitevanroosendaal.eu.

Het Comité van Roosendaal werd eind 2008 opgericht als een internationaal discussieplatform, dat zich specifiek tot doel stelde een samenwerkend netwerk van kunstinstellingen te vormen in de hoofdstedelijke regio van Noord-West Europa, ruwweg de Benelux en de Duitse staat Noord Rijn Westfalen bestrijkt, een transnationale regio met belangrijke historische en actuele verbintenissen. Het Comité van Roosendaal wil de positie en betekenis van kunst en cultuur in de maatschappij overdenken, en de potentie van publieke instellingen analyseren en agenderen. Dit platform brengt de programmamakers van een aantal gerenommeerde instellingen, uit een bijzonder dichtbevolkt en cultureel actieve Europese regio, samen in een doorlopende discussie over hun praktijk, posities en ambities.

Betrokken zijn de Appel, Amsterdam; Basis voor Actuele Kunst, Utrecht; B.P.S. 22, Charleroi; Extra City, Antwerpen; Kunst- und Austellungshalle, Bonn; Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf; Mudam, Luxemburg; M HKA, Antwerpen; Museum Ludwig, Keulen; Van Abbemuseum, Eindhoven; Wiels, Brussel en Witte de With, Rotterdam.

Het congres "Institutional Attitudes" heeft tot doel één van de grondbeginselen van het Comité van Roosendaal te herevalueren: de gemeenschappelijke overtuiging dat de kunstinstelling een belangrijke stem in de maatschappij kan zijn. Hoe kan men zich een hedendaagse samenleving voorstellen, in het licht van de recente economische crisis en de huidige ecologische noodtoestand? Hoe kunnen de bestaande instellingen zich aanpassen aan deze paradigmatische verschuivingen? Belangrijker nog – en vanuit de volle overtuiging dat de instellingen niet alleen een product zijn van de maatschappij, maar in staat zijn deze op hun beurt weer vorm te geven – welk nieuw publiek potentieel kan de kunstinstelling voortbrengen? Deze onderzoeksvragen vinden een oorsprong in recente theses rondom begrippen als ´the commons´ en ‘commonwealth’, zoals het recente pleidooi van de Italiaanse filosoof Paulo Virno om na te denken over een non-representatieve democratie; een die zijn uitdrukking zou kunnen vinden middels een ‘galaxis van stichtingen, een netwerk van instellingen’.

Het Comité van Roosendaal heeft om bovengenoemde vraagstukken te tackelen erkende kunstprofessionals en theoretici, naast enkele publieke figuren van buiten de kunstwereld, uitgenodigd om actuele gebeurtenissen te analyseren en scenario’s te schetsen voor de toekomst.

Het congres is opgebouwd in drie delen.

In het eerste hoofdstuk, "Institutional Domains", wordt de balans opgemaakt van bestaande instellingen, de karakteristieken van zowel hun fysieke entiteit (hardware), als hun immateriële status als autoriteit (software) in overweging nemend. In de afgelopen decennia is de nadruk steeds meer van de materiële op de immateriële instelling komen te liggen, door praktijken die aangeduid werden als New Institutionalism, Institutional Creativity en Experimental Institutionalism. De vraag is: Hoe kunnen we de kennis, verzameld over een decennium van nieuw institutioneel experimentalisme nu toepassen?

Het tweede hoofdstuk, "Beyond Criticality", beoordeelt de grenzen van de praktijk die gezien wordt als een performatieve en doorlopende daad van zelfreflectie; een begrip dat veel weerklank had in de verschillende vormen van nieuwe institutionele praktijk. Naast het begrip criticality scharen zich noties van ‘het opgaan in’ en ‘medeplichtig maken’, waardoor de afstand die nodig wordt geacht voor zelfreflectie teniet wordt gedaan en nieuwe relaties ontstaan tussen instituten, kunstenaars en hun publiek. Dit hoofdstuk onderzoekt de historiciteit van de term, zijn vele lezingen en poogt een visie te verwoorden die plaatsen, projecten en kunstenaars blijvend kan activeren.

Het derde en laatste hoofdstuk, "Dismeasurement and Public Responsibility", stelt het begrip van waarden voorop en brengt ons daarmee bij de urgentie die ten gro ndslag aan het congres ligt. Als de huidige crises, zowel economisch als ecologisch, begrepen kunnen worden als sociale constructies, gedreven door een productielogica van exponentiële groei, in tegenstelling tot duurzame vooruitgang, kunnen wij ons dan een nieuwe meeteenheid voorstellen om de intellectuele arbeid in de post-Fordistische samenleving te beoordelen? En wat voor een institutionele structuren kunnen de motor zijn voor deze maatschappelijke wending?

Moderatoren: Bart de Baere, Ann Demeester en Nicolaus Schafhausen

Onderzoekspartners: Pascal Gielen, Marc Jacobs en Julia Moritz


Het congres wordt ondersteund door de European Cultural Foundation, de Mondriaan Stichting en het Triodos fonds en vindt plaats samenvallend met Art Brussels.

See also