tentoonstelling
1976
Nikolaus Urban "Hollandse Week: Parrot…

Nikolaus Urban "Hollandse Week: Parrot Training"

04–11.06.1976
de Appel, Brouwersgracht 196, Amsterdam

'Ik heb getracht om een papegaai een zin te leren uit een Duitstalig filosofisch werk. Het was een achtdaagse performance met de mogelijkheid van een plotseling eind, wanneer de vogel de zin zou herhalen. Het publiek was uitgenodigd eveneens aan de training deel te nemen. Meestal hadden zij een andere tongval en raakten evenals de vogel betrokken in het mechanische leerproces. Normaliter kan de training alleen succes hebben wanneer er een vertrouwensband met het dier is opgebouwd. Acht dagen waren hiervoor te kort. Mijn verwachting was voornamelijk gebaseerd op het feit dat de papegaai het symbool van herhaling is.

"Wovon man nicht sprechen kann, darüber muß man schweigen" is de laatste zin van Wittgenstein's Tractatus. Het is een formulering van hetgeen waarover wij moeten zwijgen, waarmee het citaat zichzelf uitschakelt. Voorafgaand aan de training had ik twee dromen. Ik was in een tuin en vond een papegaai. Ik vertelde hem de zin. Hij herhaalde hem ogenblikkelijk. De andere droom: iemand vroeg me de voorlaatste zin uit het boek te noemen.'

(Nikolaus Urban, projectbeschrijving, gepubliceerd door De Appel in map Hollandse Week)

Sef Peeters – De rode spiegel – Dat wat ik achterlaat

collection (unintended), 1976

Marjo Schumans – Hollandse Week – Een fietstocht door Holland en Nog wat rondjes in Amsterdam (A bike tour through Holland and some more rounds in Amsterdam)

collection (unintended), 1976

Marjo Schumans – Hollandse Week – Een fietstocht door Holland en Nog wat rondjes in Amsterdam (A bike tour through Holland and some more rounds in Amsterdam)

collection (unintended), 1976

Marjo Schumans – Hollandse Week: Een fietstocht door Holland & En nog wat rondjes in Amsterdam

archive, 1976

Marjo Schumans – Hollandse Week: Een fietstocht door Holland & En nog wat rondjes in Amsterdam

archive, 1976

Nikolaus Urban – Hollandse Week: Parrot training

archive, 1976

Nikolaus Urban – Hollandse Week: Parrot training

archive, 1976

Nikolaus Urban – Hollandse Week: Parrot training

archive, 1976

Nikolaus Urban – Hollandse Week: Parrot training

archive, 1976

See also