tentoonstelling
1981
Ron Haselden "Theems Projekt"

Ron Haselden "Theems Projekt"

31.12.1981
de Appel, Brouwersgracht 196, Amsterdam
‘Ron Haselden zal een struktuur bouwen - bestaande uit 22 elementen - over een lengte van ongeveer 70m. langs de oever van de rivier de Thames. Elk element strekt zich uit over een gebied van ongeveer 10 bij 6 m. en is 4m. hoog. Over deze strukturen, gemaakt van bouwsteigers, worden netten gespannen. Tijdens vloed zal het golvende landschap van netten geheel onder water komen te staan. Haselden verwacht dat er konstant veranderingen zullen plaats vinden in de bewegingen van de netten tengevolge van het door het getij achtergelaten afval. ACME heeft zich belast met de organisatie van de uitvoering van het projekt en met het vinden van sponsors (de ACME Gallery is gesloten als publieke galerie en gaat zich onder andere bezig houden met het begeleiden van projekten buiten galerieverband). De Appel maakt een publikatie, die aan het einde van dit jaar zal verschijnen, waarin een uitgebreid overzicht van Haselden's werk in de laatste 8 jaar. Dit overzicht toont hoe ideeën zich ontwikkelen naar het nieuwe projekt toe. Het boek zal veel foto's bevatten en teksten die samengesteld zijn uit interviews met de kunstenaar, Stuart Brisley en Chris Haines; een introduktie van Jonathan Harvey. [...] Het Theems Projekt zal veel veranderingen ondergaan - hoofdzakelijk veroorzaakt door het tijverschil - gedurende een lange periode. Als aanvulling op de publikatie zoekt De Appel naar een vorm om zowel het proces van de opbouw als het veranderende karakter van het werk te laten zien.’ (De Appel, 1 (1981) 3-4, p. 6.)