tentoonstelling
1994
the Spine

the Spine

28.01–13.03.1994
de Appel, Nieuwe Spiegelstraat 10, Amsterdam
''Spine' betekent ruggegraat, maar ook kern en centrum. Deze term werd gekozen voor een presentatie van kunst die essentiële maatschappelijke problemen aanboort. Tiong Ang concentreert zich op fysiek geweld en lichamelijke verminkingen van ogen die ons in krantefoto's en films worden voorgeschoteld en vraagt zich op verschillende niveaus af wat het oog verdragen kan. Janine Antoni stelde in haar performance als 'menselijk penseel' (zij schilderde met haar haardos een complete vloer en daarmee ook het toekijkende publiek de zaal uit) niet alleen de invloed van de cosmetische industrie op vrouwen aan de orde maar gaf ook uitdrukking aan een dubbelzinnig gevoel van de kunstenaar ten opzichte van zijn publiek. Christine Borland refereerde aan schietpartijen door overblijfselen, sporen en oefenpoppen te etaleren. Willie Doherty bracht in zijn foto's van schroothopen en plekken waar bomaanslagen zijn gepleegd, de dagelijkse realiteit van het leven in Derry, Ierland, naar voren. De positie van de zieke in de samenleving vond zijn neerslag in het werk van de twee maanden voor de opening aan AIDS overleden kunstenaar Pepe Espaliú. Zijn zwarte metalen sculpturen, die pas in tweede instantie aan draagstoelen doen denken, verwijzen naar de onaanraakbaarheid van de zieke maar geven hem ook een melancholieke grandeur. Doris Salcedo becommentarieerde de afgrijselijke verdwijningen in haar land waar mannen van hun bed gelicht worden en nooit meer terugkomen. De verlatenheid van de achtergebleven machteloze vrouwen kwam in haar werk tot uitdrukking. De opening met de performance van Janine Antoni was tevens de opening van het nieuwe gebouw aan de Nieuwe Spiegelstraat. De betekenis van 'spine' als rug van een boek werd doorgevoerd in een opmerkelijk ontwerp van Irma Boom voor de catalogus. De samenvoeging van monografische publikaties en een inleidend deel leverde 6 individuele boekjes op die met de hand aan elkaar genaaid werden. Deze publicatie werd geselecteerd voor de Best Verzorgde Boeken 1994.' (Persbericht De Appel) Catalogus: The Spine. Tiong Ang, Janine Antoni, Christine Borland, Willie Doherty, Pepe Espaliù, Doris Salcedo, 1994. Tekst: Saskia Bos, Edna van Duyn. Nederlands & Engels. 56 pagina's: 9 kleur, 14.7 x 21 cm. Softcover. Ontwerp: Irma Boom. UITVERKOCHT

The Spine

archive

Janine Antoni – Loving Care

photograph

Christine Borland – Homemade bullet proof jacket

photograph