Elasticsearch error: No alive nodes found in your cluster Victor Wentink "Discours" - Archief - de Appel Amsterdam
tentoonstelling
1978
Victor Wentink "Discours"

Victor Wentink "Discours"

15.11.1978
de Appel, Brouwersgracht 196, Amsterdam
Discours is een elektromechanisch theaterstuk, dat gebaseerd is op een tekst van Bertold Brecht: 'Über die Unnatur der bürgerlichen Verhältnisse'. Deze tekst wordt niet in het stuk geciteerd, maar wordt verbeeld door middel van de volgende elektromechanische reproductiemiddelen: een viersporen band met elektronische en concrete / stemgeluiden, een spelschakeling genaamd 'Windmachine', een soort centraal rekendeel dat bediend wordt door vier spelers, series dia's en zes schilderijen. Het stuk bestaat uit zes delen: 1) industrialisatie, strijd, gefrustreerde relaties; 2) vroege vormen van productie, mythologische samenhang tussen natuur, arbeid en bestaan tot en met de feodale hiërarchie; 3) ontwikkelde en bedreigde productiekracht; 4) geschiedenis van de productie; 5) intermezzo en vervolg van de geschiedenis van de productie, sociale strijd; 6) via een montage terug naar het eerste deel, verslag van de culminerende strijd en 'wat de toekomst biedt'. (Uitnodiging De Appel, november 1978.)