Library material
1997
Huang Yong Ping

Huang Yong Ping

Titel
Huang Yong Ping
Type
on artist
Artist
Huang Yong Ping, Jean-Pierre Bertrand
Publisher
de Appel, Amsterdam, 1998
Venue
de Appel, Amsterdam
Code
APPEL-LIB-199705
Subcollection
publications de Appel
Details
biography, bibliography