Het team van de Appel, Tempel en de Gemeente Amsterdam zijn verheugd aan te kondigen dat de Appel in het nieuwe jaar 2024 zal verhuizen naar, en gehost worden door Tempel, een cultureel centrum in de Amsterdamse Diamantbuurt. De nieuwe locatie zal in 2024 worden geopend door Touria Melani, wethouder Kunst en Cultuur van de Gemeente Amsterdam. Op de nieuwe locatie zal de Appel haar lopende culturele projecten voortzetten en een nieuw programma lanceren.

In de Diamantbuurt
De Appel sluit zich aan bij het Amsterdamse ecosysteem van de centraal gelegen Diamantbuurt. De buurt kenmerkt zich door een diverse samenstelling van zowel buurtbewoners als (culturele) initiatieven. Het delen van middelen en het samenwerken met de gemeenschap is zowel onderdeel van het doorlopende programma van tentoonstellingen en kunstprojecten van de Appel, als van het werkethos. Het team van de Appel zal zich blijven inzetten voor de lokale gemeenschap, door samen te werken met scholen en verschillende andere groepen, waardoor de Appel een laagdrempelige plek blijft voor ontmoeting en uitwisseling.

Geschiedenis
Het Tempel gebouw heeft een rijke en veelzijdige geschiedenis. Ontworpen door architecten Brinkman en Van der Vlugt en gebouwd in 1927 deed het eerder dienst als theosofische tempel, synagoge, filmhuis, moskee en bibliotheek. Nu vervult het opnieuw een culturele functie en is het een plek waar kunstenaars en cultuurbeoefenaars elkaar ontmoeten en experimenteren. Tempel is ontwikkeld binnen het broedplaatsenbeleid van de gemeente Amsterdam en in 2022 geopend. De Appel wil hier graag aan bijdragen met haar eigen programma, door nieuwe samenwerkingen aan te gaan met kunstenaars en creatievelingen, maar ook met culturele organisaties en educatieve initiatieven in de buurt.

Afscheid van Broedplaats Lely en stadsdeel Nieuw-West
Starten op een nieuwe locatie betekent ook dat de Appel helaas afscheid neemt van Broedplaats Lely in Stadsdeel Nieuw-West, waar het sinds 2017 gevestigd is. In dit stadsdeel had de Appel een thuis gevonden door samen met scholen, buurtbewoners en kunstinstellingen programma's te ontwikkelen. Tijdens deze processen heeft de Appel veel van deze partners geleerd. De stad verandert voortdurend en dat betekent dat er door herontwikkelingen minder (permanente) ruimte is voor culturele instellingen als de Appel, die zich steeds vaker moeten verhouden tot tijdelijke huurcontracten en onzekere vormen van huisvesting. Met de verhuizing naar Tempel is er voor de Appel een einde gekomen aan de huisvestingsonzekerheid en kunnen wij ons langdurig vestigen in de Diamantbuurt. Het doet het team van de Appel verdriet om weg te gaan uit Nieuw-West, maar tegelijkertijd is er vertrouwen in dat de relaties die in de afgelopen periode zijn opgebouwd tussen de Appel en de buurt sterk en duurzaam zijn. Daarnaast kijken we er naar uit om nieuwe verbindingen en samenwerkingen aan te gaan en een nieuw thuis te maken in de Diamantbuurt.

Lara Khaldi en Sofia Patat, directeuren van de Appel:

"We zijn erg verheugd om met de Appel een nieuwe fase in te gaan in de Diamantbuurt, waar we worden gehost door de Tempel en ondersteund door de gemeente Amsterdam, en waar we deel zullen uitmaken van een cultureel bruisende gemeenschap."

Wethouder Touria Meliani:

“De Appel is een belangrijke culturele plek voor Amsterdam, als plek voor moderne kunst en nieuw talent. In broedplaats Tempel kunnen ze verder werken aan hun bijzondere kunstcentrum voor artistiek onderzoek, experimentele tentoonstellingen en programmering. Ik ben ook enthousiast over deze stap omdat het voor culturele instellingen niet makkelijk is om ruimte te vinden in Amsterdam. Daar werken we als gemeente hard aan. Ik ben daarom trots dat deze mooie culturele instelling nu een langdurig verblijf heeft gevonden in de Diamantbuurt.”