Catching Up in the Archive
Improvisatiesessie Social Music Club 

Op vrijdag 20 mei vanaf 17:00 uur zal de Social Music Club een publieke improvisatiesessie leiden in de tentoonstelling Catching Up in the Archive. Deze sessie is open voor alle muzikanten, niet-muzikanten, amateurs en professionals. Iedereen is uitgenodigd om geluiden en muziek te komen maken. Om mee te doen hoef je alleen instrumenten, objecten die geluid maken, of enkel je stem en lichaam mee te nemen. Op de sessie volgt een sociale samenkomst in de livingroom met drankjes en eten.

Speciaal voor Catching Up in the Archive zal de groep improvisatieoefeningen delen uit het boek Search and Reflect van John Stevens. Een kopie van dit zeldzame boek wordt aangeboden aan het Archief van de Appel, om zo bij te dragen aan de waardevolle nalatenschap van Stevens' experimentele muzikale en pedagogische werk.

John Stevens was een belangrijke denker, muzikant en een visionair figuur in de ontwikkeling van Free Jazz en Free improvisation in Europa. Het boek Search and Reflect: A Music Workshop Handbook is een compilatie van improvisatorische oefeningen, gepubliceerd in 1985. Het bevat aantekeningen en oefeningen ontwikkeld door Stevens terwijl hij werkte aan het project Community Music, waar hij zijn ideocyncratische benadering van muziek faciliteerde buiten kunstenaarscirkels en bijeenkomsten, zoals jeugdclubs of psychiatrische inrichtingen. Stevens' kracht ligt in de ontwikkeling van een idealistische, maar tegelijkertijd gegrond en democratisch raamwerk voor het maken van muziek, waar radicaal luisteren naar- en opmerkzaamheid van de ander iemands persoonlijke benadering van geluid maken kan bevrijden.

De Social Music Club is een muzikale improvisatiesessie zonder dogma's, waar de nadruk ligt op de ontmoeting, het luisteren, en elkaar leren kennen, terwijl er ook discussie kan worden gevoerd, muziek in de praktijk wordt gebracht en ons begrip van dat wat muziek eigenlijk is of kan zijn wordt verbreed. De Social Music Club is een initiatief van Aimée Theriot-Ramos, Abdelmalek Mellouk en Koen Nutters en wordt om de week gehouden in het buurthuis De Havelaar sinds februari 2022. Vanaf juli tot september 2022 volgen meer sessies.