performance
2009
David Weber-Krebs & Alexander Schellow…

David Weber-Krebs & Alexander Schellow "Miniature"

21–29.03.2009
de Appel, Nieuwe Spiegelstraat 10, Amsterdam

De Appel heeft haar vertrek op de Nieuwe Spiegelstraat 10 gevierd met een performatief ‘Bal Masqué’ op 31 December 2008. Dit ‘officiële’ event werd opgevolgd door een ‘finale’ en 'semi-geheime' performance voor een beperkt aantal speciale genodigden. “Miniature”, een exclusieve performance gerealiseerd door kunstenaars David Weber-Krebs (DE/BE) en Alexander Schellow (DE) vond dagelijks plaats tussen 11 en 18 u. van 21 t/m 29 maart.

David Weber-Krebs en Alexander Schellow hebben sinds 2006 gewerkt aan het "Minature”-Project. “Miniature” plaatst de toeschouwer in een luxe-positie: hij of zij bevindt zich in een volledig lege ruimte waarin exclusief en alleen voor hem of haar een gebeuren plaatsvindt. Hij/zij raakt verstrikt in een constant ‘hin und her’ tussen verschillende 'live-situaties', eerdere verwachtingen worden voortdurend omgedraaid. Kijkt hij een film alleen in het donker? Kijkt zij een performance zonder performer?

Voor deze speciale gelegenheid, het vertrek van de Appel uit de Nieuwe Spiegelstraat, werd “Miniature” gerealiseerd in een nieuwe verschijningsvorm en uitgebreid door het hele gebouw van de Appel heen. “Miniature” was een mogelijkheid om een laatste keer door de tentoonstellingsruimtes van de Appel op de Nieuwe Spiegelstraat te dwalen, nu deze leeggehaald en gedeeltelijk ontmanteld werden. Een gelegenheid om terug te denken aan voorbije tentoonstellingen, projecten en events en om onbekende en eerder ongeziene dimensies van het gebouw te ontdekken.

See also