tentoonstelling
2007
A for Alibi

A for Alibi

14.07–19.08.2007
de Appel, Nieuwe Spiegelstraat 10, Amsterdam

Kunstenaars: James Beckett (Z-AFR 1977), Mariana Castillo Deball (MEX, 1975), Sebastian Diaz Morales (AR, 1975), Suchan Kinoshita (JAP, 1960), Brian O'Connell (BE, 1972), Tine Melzer (DE, 1978), Irene Kopelman (AR, 1974) en Maria Barnas (NL, 1973).

 

"A for Alibi" is een groepstentoonstelling samengesteld door de Uqbar Foundation, een platform voor interdisciplinaire uitwisseling dat nauw samenwerkt met onderzoeksinstituten als universiteiten, bibliotheken, musea en archieven. De manier waarop verschillende wetenschappelijke disciplines en onderzoeksgebieden de wereld benaderen, hoe hun methodes worden toegepast, en hoe die bijdragen aan een collectief begrip van de werkelijkheid zijn centrale vragen voor Uqbar. Uqbar is geïnitieerd door beeldend kunstenaars Irene Kopelman (AR) en Mariana Castillo Deball (MEX). De tentoonstelling in de Appel markeert het laatste stadium van het meerjarig project "A for Alibi".
*****
In de vroegste fase van "A for Alibi" is een groep kunstenaars met een reflectieve benadering en een interesse in onderzoek gevraagd een project te ontwikkelen op grond van de omvangrijke historische collectie wetenschappelijke instrumenten, objecten en documenten van het Universiteitsmuseum in Utrecht. Zonder specifieke inhoudelijke voorkennis hebben ze gedurende een langere periode de lenzen, foto's, documenten of prisma's die de collectie rijk is leren kennen en onderzocht. Aan een symposium dat in het kader van "A for Alibi" is georganiseerd (15-17 april 2006, Universiteitsmuseum, Utrecht) namen kunstenaars en wetenschappers deel en ontstond door middel van lezingen en een workshop een levendige interdisciplinaire dialoog.*****

In het project staat niet zozeer de specifieke technische werking van de instrumenten of de exacte wetenschappelijke betekenis van de documenten centraal. De wetenschap heeft een schat aan beelden voortgebracht - bijvoorbeeld in tabellen, foto's of data van experimenten - die natuurlijke verschijnselen of visies op de wereld representeren. De relatie tussen die beelden en de werkelijkheid is complex, in die zin dat de betekenis ervan veranderlijk is. Een alibi - het motief of de verdediging waarmee een aangeklaagd persoon probeert te bewijzen dat hij op een andere plaats was op het moment van een misdaad - bevat een vergelijkbaar bedrieglijke verhouding tussen hetgeen men wil aantonen en de feiten, tussen mysterie en de realiteit. De vlottende dynamiek van een alibi diende als metafoor voor het project, waarin de geschiedenis van de wetenschappelijke representatie met de voortdurende veranderingen van de plaats en betekenis van subject en object centraal staat. *****

De kunstwerken die ontstonden bieden interpretaties of verhalen die normaal buiten de wetenschap blijven, want zij komen voort uit een vrije speculatie die niet is gebonden aan academische regels of verantwoording. De kunstenaars vestigen de aandacht op wat niet direct waarneembaar is, ze ontsluieren verborgen verhalen of wijzen op vergeten kennis. Daarbij worden essentiële vragen gesteld: hoe probeert de mens de wereld te begrijpen. Welke invloed hebben wetenschappelijke ontdekkingen, methoden en theorieën op ons bestaan? Waar liggen de grenzen van de wetenschappelijke praktijk en hoe verhouden die zich tot andere aspecten in de samenleving? Wat gebeurt er als de onderzoeker en het onderzochte object hetzelfde is? Hoe kunnen we onszelf observeren en met onszelf experimenteren? De vragen die worden opgeroepen in de werken en de wijze waarop de kunstenaars gebruik hebben gemaakt van de collectie van het Universiteits Museum is verre van academisch. "A for Alibi" streeft ernaar om vanuit haar specifieke perspectief een ander verhaal te vertellen over de geschiedenis van de wetenschap.

 

meer informatie: www.uqbarfoundation.org

See also