lezing/discussie
1988
Stille Helden e.V. "Lezing"

Stille Helden e.V. "Lezing"

05.06.1988
de Appel, Prinseneiland 7, Amsterdam
‘IFP, Büro Berlin, De Zaak (uit Groningen), Ingold Airlines (Bern), ABR Stuttgart en Frigo (uit Lyon) zijn geen bureaus waar reclamefolders, ijskasten of vliegtickets besteld kunnen worden. Het zijn de namen of logo's waaronder kunstenaars alleen of in tijdelijke en permanente samenwerking actief zijn. Een fenomeen dat aansluit op de werkelijkheid zoals die ons via publicaties elke dag gepresenteerd wordt, en dat in Duitsland ook wel Realkunst genoemd wordt. Sinds enige tijd keren meer en meer kunstenaars zich af van het beoefenen van kunst als een vorm van persoonlijke expressie. De ready-made doet opnieuw zijn intrede, kunstenaars vermommen hun sculpturen als meubilair of als bushokjes, en ook is er een nieuwe attitude waarneembaar ten opzichte van het kunstenaarschap als een unieke en persoonsgebonden activiteit. Meer dan vroeger wordt er samengewerkt, en in een aantal gevallen worden zelfs firmanamen als identiteit geadopteerd. Stille Helden e.V. is een collectief uit Hamburg dat op de gedachte kwam een aantal van deze groepen bij elkaar te brengen in de vorm van een 'kunstcongres' en wel tijdens Forum, de kunstbeurs die dit jaar maart voor het eerst in Hamburg werd gehouden. De context was aardig gekozen want juist beurzen (zoals de Kunstrai, Art Cologne, Art Basel e.d.) doen hun uiterste best hun logo bovenop alle andere logo's van galerie, prentenproducent of kunstenaar te plakken en zo niet alleen massa's toeristen en kopers te trekken, maar ook de indruk te wekken dat deze manifestatie goedgekeurd is met een soort keurmerk. Stille Helden e.V. betitelen hun activiteiten met Aktionen-Ausstellungen-Publikationen-Preise en zijn te verdelen in (Standbein) Ute Meta Bauer en (Spielbein) Susanne Homann. Zij werken interdisciplinair (liefst met gasten), beoefenen het 'postkapitalistisch realisme', bewegen zich tussen de stoelen en noemen zich 'negers aan de bar’. Eén Stille Held (Susanne Homann) geeft op 5 juni een introductie over deze principes die in hun Kunstkongress '88 in Hamburg naar voren werd gebracht.’ (‘Negers aan de bar’, Nieuwsbrief De Appel, 3 (1988) 3.)
See also