tentoonstelling
1988
Dennis Adams "Transit Authorities"

Dennis Adams "Transit Authorities"

19.03–10.04.1988
de Appel, Prinseneiland 7, Amsterdam
‘Kort geleden zijn er in Amsterdam nieuwe tramhuisjes geplaatst. Deze abri's die door hun beperkte zitmogelijkheden en de vervelende introductie-affiches van Carelman met gemengde gevoelens zijn ontvangen, blijken tot nu toe bestand te zijn tegen de kleine vandalen die het liefst de heldere glasplaten een persoonlijke signatuur zouden willen geven. Hiervoor wordt gewaakt door Publex stadsmeubilair die een groot vlak beschikbaar stelt voor reclame waardoor in de kosten van het onderhoud kan worden voorzien. 'Je bent wat je drinkt' leest de wachtende op de tram- of bushalte nu. De Amerikaanse kunstenaar Dennis Adams ( 1948) houdt zich vanaf 1983 bezig met het ontwerpen van wat hij noemt Busshelters. Zijn abri's die voor openbaar gebruik bedoeld zijn, laten geen reclameteksten zien, maar refereren daar wel aan. Met teksten, foto's en licht hanteert hij reclametechnieken die als verborgen verleiders de waarneming en het bewustzijn beïnvloeden. Kameleontisch verkleed in de vorm van gangbaar stadsmeubilair infiltreert Adams in het dagelijks leven. Een goed voorbeeld is de Busshelter die hij vorig jaar in Münster realiseerde op de plaats van een gewone bushalte. Letterlijk verdraaide Adams de vorm: schuine lijnen en vlakken hebben de plaats ingenomen van de gebruikelijke rechte lijnen en hoeken. Maar de gebruiker zal zich daardoor niet meteen realiseren dat het hier om een kunstwerk gaat; pas als blijkt dat de foto geen gewone reclamefoto is, maar een afbeelding van de advocaat van de oorlogsmisdadiger Klaus Barbie, wordt duidelijk dat Adams iets anders wil. Hij roept in andere werken bijvoorbeeld het echtpaar Rosenberg in herinnering, de McCarthy-verhoren en andere pijnlijke feiten uit de geschiedenis. Bij Adams wordt er geen produkt in het geheugen gegrift, maar wordt er iets uit dat geheugen opgediept wat liever vergeten wordt.’ (‘Verleid in een abri’, Nieuwsbrief De Appel, 3 (1988) 1.)