tentoonstelling
2003
Idealism

Idealism

04.07–18.08.2003
de Appel, Nieuwe Spiegelstraat 10, Amsterdam

‘Idealisme is, volgens samensteller Theo Tegelaers, verworden tot een begrip zonder inhoud dat je, ook in de kunst, beter niet kan gebruiken zonder ironisch te zijn. Door verouderde idealistische waarden opnieuw tegen het licht te houden, kan beoordeeld worden wat voor de hedendaagse maatschappij nog van betekenis is. Dit is temeer relevant nu, door recente gebeurtenissen en ontwikkelingen op het wereldtoneel, de politieke en sociale verhoudingen op scherp zijn gezet. Kunst biedt ruimte voor reflectie en gaat een dialoog aan met de werkelijkheid. De kunstenaars die voor deze tentoonstelling in De Appel uitgenodigd zijn, hebben het in hun werk over openingen die kunst kan bieden. Met deze tentoonstelling wil Tegelaers een aantal artistiek-idealistische overwegingen van kunstenaars in de hedendaagse kunst in beeld brengen. Het werk van Lara Almarcegui speelt zich voor een belangrijk deel af in de publieke ruimte. Zij wil een statement maken tegen architecten en ‘cityplanners’ door de aandacht te vestigen op slooppanden, braakliggende terreinen en ongereguleerde bouwconstructies. Zij wil vóór alles de mogelijkheden laten zien van wat voorhanden is en aansluiting zoeken bij de manier waarop de mensen hun eigen omgeving beleven en gebruiken. Voor ‘Idealism’ restaureert Almarcegui een verwaarloosd houten tuinhuisje dat zal dienen als openluchtcafé voor de volkstuinders, op het terrein van het Volkstuincomplex ‘ Van Houten’ in Weesp. In het project van Dafna Moscati zit de uitdaging om individuele verlangens en creativiteit tot uiting te brengen. Haar oproep voor het inzenden van ‘crazy ideas’ spoort aan tot extreme gedachten. Alle ingezonden ideeën zullen in De Appel verzameld en gepresenteerd worden. Moscati introduceert door het instellen van een jury ook een competitie-element in haar project. Het jurydebat op zondag 27 juli, dat zich af zal spelen op de grens van het private en publieke, het wenselijke en het gewenste, moet leiden tot het uitroepen en realiseren van het aller-ultiemste ‘crazy idea’. [...] De inzet van het werk van William Speakman is het communiceren van zeer sterke individuele ervaringen. Met zijn ambachtelijke werk wil hij bereiken dat de bezoeker even los komt van tijd en plaats. Daarbij gaat hij uit van de esthetische kracht van zijn beelden. Door het beeld uit zijn context te tillen en te isoleren versterkt het de mogelijkheid tot identificatie. Het fysieke en zintuiglijke aspect van Speakman’s werk vormt een sterk contrast met de presentatie van Almarcegui, die hoofdzakelijk zal bestaan uit een archief van bouwconstructies. Parasite Films is een collectief dat films produceert met een kritische blik op actuele maatschappelijke en politieke thema's. Sagi Groner volgt in 04.11.02 drie vrienden in Israël die ’s avonds naar de plek gaan waar die dag een zelfmoordaanslag plaatsvond. Sami Kallinen portretteert in zijn video The Juggler een jongleur die elke dag op de hoek van de straat zijn act opvoert. Het verhaal van deze man geeft inzicht in wat hem beweegt en waarom hij van alle mogelijkheden die het leven biedt juist hiervoor kiest. ’ (Persbericht De Appel) Catalogus: Lara Almarcegui. Sloopwerken, braakliggende terreinen, volkstuinen, 2003. Etablissement d'en face projets, Brussel / Le Grand Cafe, Saint-Nazaire. Tekst: Lara Almarcegui, Ramón Tio Bellidó. Frans, Engels & Nederlands. Soft cover, z-w. Ontwerp: Claudia de Backer. ISNB 90 77299 01 7. € 16,-

Dafna Moscati – Craziest Thoughts

affiche, 2003