tentoonstelling
1986
Waldo Bien & Velimir Abramovic…

Waldo Bien & Velimir Abramovic "Transformaties in het bewustzijn & Tesla's Point of View"

05.04.1986
Teylers Museum, Spaarne 16, Haarlem
10.30 uur: Waldo Bien, Transformaties in het bewustzijn, rondleiding door de museumcollectie en presentatie van eigen werk ‘Bij de rondleiding door het Teylers Museum zal geprobeerd worden een relatie tot stand te brengen tussen de verzameling aldaar en de mens. Wat hebben wij gemeenschappelijk, in hoeverre is de verzameling zelf een beeld waarin zich onze Geestevolutie spiegelt? Uitgegaan wordt van aspecten der Geesteswetenschap, intuïtie en imaginatie. In hoeverre kunnen zij als drager der creativiteit bijdragen tot een 'menselijke' wetenschap? Van welk belang is de Planetarische ontwikkeling voor ons bewustzijn en hoe spiegelt zij zich in de hedendaagse mens? Waarom zijn er alleen late - plotselinge - vondsten van 'mens-zijn' in verhouding tot plant en dier? Als er een begin is, wat en waar kan er een einde zijn? Er zal getoond worden hoe de mathematiek werkzaam is in mineralen en planten en hoe de mens zelf als Natuur- en Lichtwezen in dit alles verankerd is.’ (Waldo Bien, ‘Rondleiding Waldo Bien in het Teylers Museum’, Nieuwsbrief De Appel, 1 (1986) 1.) 13.00 uur: Velimir Abramovic, Tesla's Point of View, lezing met dia's in de aula ‘Nikola Tesla (1856-1943) is samen met Archimedes en Thomas Edison één van de grootste uitvinders en natuurkundigen uit de geschiedenis. Zijn creatieve geest was bijzonder inventief en beeldend. Opmerkelijk is, dat hij niet direct tastbaar werk wilde maken. Als hij een idee voor een constructie kreeg, werkte hij die eerst in zijn hoofd uit en kon veranderingen en verbeteringen aanbrengen, terwijl het apparaat nog uitsluitend in zijn verbeelding bestond. 'Het maakt mij niet uit', zei hij ooit tegen een vriend, 'of ik een turbine in mijn hoofd of in mijn laboratorium uittest, want ook in mijn gedachten kan ik nagaan of hij uit balans is of niet'. Dus kon Tesla een concept uitproberen, zonder experimenten uit te voeren en zijn gedachten zodanig concretiseren, dat het haast doet denken aan Michelangelo's opvatting dat in elke steenmassa een sculpturale vorm schuilgaat. De methode die Tesla bij het maken van wetenschappelijke machines hanteerde, was haast identiek aan het proces dat aan een geïnspireerd kunstwerk voorafgaat. Zowel mentaal als emotioneel richtte hij zich volledig op een unieke wereld van ideeën die alleen voor hem toegankelijk was. Zijn beschrijving van het onderbewuste moment van in slaap vallen wijst hierop en is significant: 'Als ik mijn ogen sluit, zie ik eerst altijd een achtergrond met een zwartblauwe lucht van een heldere nacht zonder sterren. Binnen enkele seconden wordt dit beeld verlevendigd door dwarrelende groene vlokken, die in verschillende patronen op me afkomen. Rechts verschijnt er dan een mooi tweeledig patroon van parallelle en elkaar snelopeenvolgende lijnen. Zij staan loodrecht op elkaar en hebben verschillende kleuren, maar geelgroen en goud domineren. Daarna worden de lijnen lichter en wordt het geheel besprenkeld met dotten fonkelend licht. Het beeld beweegt zich langzaam over mijn netvlies en verdwijnt in ongeveer tien seconden naar links. Het laat een tamelijk naargeestige grijze kleur achter die snel weer plaatsmaakt voor één grote deinende wolkenzee, die zich lijkt te willen omvormen tot verschillende levende gedaanten. Het is merkwaardig, dat ik geen enkele vorm in de grauwheid kan onderscheiden totdat ik de tweede slaapfase bereikt heb. Elke keer, voordat ik echt in slaap val, flitsen beelden en dingen over mijn netvlies. Als ik ze zie, weet ik dat ik bijna mijn bewustzijn verlies. Zo niet, dus als ze weigeren te komen, betekent dit een slapeloze nacht.’ (N. Tesla, 'My Inventions', Electrical Experimenter, New York 1919) Tesla was niet louter een natuurkundige of een inventief wetenschappelijk onderzoeker, zoals hij doorgaans beschouwd wordt. Hij was eerder een ouderwetse tovenaar of alchemist en zijn ideeën ontstonden kennelijk uit de diepste bron van wijsheid die nog niet ontdekt, laat staan gedocumenteerd is. Daardoor kan er alleen een deel van de achtergrond van zijn werk opgehelderd worden en blijft het raadsel rond Tesla vooralsnog onopgelost.’ (Velimir Abramovic, ‘De werkwijze van Tesla’, Nieuwsbrief De Appel, 1 (1986) 1.)

Waldo Bien & Velimir Abramovic "Transformaties in het bewustzijn & Tesla's Point of View".

photograph

Waldo Bien & Velimir Abramovic "Transformaties in het bewustzijn & Tesla's Point of View".

archive

Waldo Bien & Velimir Abramovic "Transformaties in het bewustzijn & Tesla's Point of View".

archive