tentoonstelling
1983
Ulay / Marina Abramovic "Positive Zero"

Ulay / Marina Abramovic "Positive Zero"

14–21.06.1983
de Appel, Brouwersgracht 196, Amsterdam

Positive Zero is een werk van Marina Abramovic en Uwe F. Laysiepen, waarin zij voor de eerste maal een 'theatrale' vorm gebruiken voor de realisering van hun ideeën. In Positive Zero zijn geluid, getal en kleur van centraal belang. Geluid stelt ruimte voor; getal, tijd en kleur staan voor emoties. Verder is kleur ook weer gerelateerd aan getal, en geluid aan emoties. Het geluid wordt voortgebracht door acht musici, zes Tibetaanse lama's uit India en twee Australische Aborigines. Zij maken respektievelijk gebruik van de stem en de didjeridoo, een door mieren holgevreten boomstam. Behalve de acht musici zijn er acht performers, vier paren die verschillende levensperioden vertegenwoordigen. Het publiek wordt geconfronteerd met uitvoerenden die bewegingloos zijn opgesteld in wisselende tableaux vivants, waarin het leven als het ware wordt ontdaan van realistische uiterlijkheden. De verstilling die op deze manier wordt bereikt heeft tot doel, de concentratie op innerlijke bewegingen te versterken, zowel bij de deelnemers als bij de toeschouwers. Het geluid zorgt voor de continuïteit en de emotionele geladenheid. Op hun reizen door Australië, Nieuw Zeeland, India, Nepal en Thailand troffen [Abramovic en Ulay] culturen aan, waarin de relatie mens-natuur nog niet verbroken was, en waarin de essentie van het menselijk bestaan zich op een niet-materieel vlak afspeelt. Door deze nieuwe kontakten stelden hun geesten zich nog meer open voor het gebied van de creatieve energie. Dit komt tot uitdrukking in Positive Zero. De overeenkomsten die zij voelden tussen hun eigen geestelijke wereld en die van de oeroude culturen die zij al reizend leerden kennen, bracht hen ertoe bepaalde essentiële elementen uit die culturen te vermengen met elementen uit de eigen cultuur in de context van de kunst.' (Persbericht De Appel) Locaties en data: Amsterdam, Carré Theater 14 juni: volledige performance 15 juni:- speciale 35 minuten-versie als onderdeel van het door Moniek Toebosch gepresenteerde VPRO tv-programma Aanvallen van Uitersten 16 juni: volledige performance Utrecht, Vredenburg 19 juni: volledige performance Rotterdam, Concertzaal De Doelen 21 juni: volledige performance

Abramovic, Ulay – Positive Zero

affiche, 1983