tentoonstelling
1983
Tom Puckey "Vijf Huizen / Vijf Steden.…

Tom Puckey "Vijf Huizen / Vijf Steden. Projekt tot transformatie van binnenruimten"

05.03–11.06.1983
de Appel, Brouwersgracht 196, Amsterdam
‘Tom Puckey zal dit jaar vanaf maart tot half juni een uitgebreid projekt realiseren in vijf Nederlandse steden. Kort gezegd betreft het de herschepping van de binnenruimten van vijf huizen die achtereenvolgens in de vijf steden tot stand zal worden gebracht, waarbij een 'live work' (levend werk) zal worden uitgevoerd ter voltooiing van elk der stadia. Als bouwmaterialen dienen een spektrum van chemische stoffen en metalen (...). Het praktische werk wordt tot stand gebracht aan de hand van een metafysisch model, dat de innerlijke en uiterlijke natuur van de persoon in verband brengt met de nieuw gevormde binnenruimte en het daarmee geassocieerde werk/woon/ leefgedrag. Tom Puckey neemt ongeveer twee weken voor de rekonstruktie van elk der ruimten, waarna de ruimte voor het publiek wordt opengesteld en een 'levend werk' wordt uitgevoerd. Elders in dezelfde plaats worden tekeningen en andere materialen tentoongesteld die dienst hebben gedaan bij het konstruktiewerk. (...) Het projekt als geheel is gebaseerd op metafysische doelstellingen - een werk over en met de geest, het zijn en de transformatie.’ (Tom Puckey, ‘Vijf Huizen/Vijf Steden. Project tot transformatie van binnenruimten’, De Appel, 3 (1983) 1, p. 6.) ‘Maastricht, 5 t/m 19 maart: ijzeroxide en zink. In het huis in Maastricht werden voor de uitvoering van het projekt de begane grond en de eerste verdieping gebruikt. Scheuren en gaten in de muren vormden de aanleiding voor het maken van een stelsel van watervallen en watergoten, die uit zink waren vervaardigd. Hierdoor circuleerde het water. IJzeroxide verleende het water haar rode kleur. Amsterdam, 27 maart t/m 16 april: zwavel en lood. In het huis in Amsterdam vormden spleten en gaten in de balken de aanleiding voor het maken van gipsmallen, waarin afgietsels van lood werden gemaakt, die een meterslange 'wervelkolom' vormden voor de als huiden uitgehangen platen lood. Het zwavel kreeg de vorm van een rotsblok en was geplaatst aan één van de uiteinden van de loden konstruktie. Eindhoven, 16 t/m 30 april: kopersulfaat en messing. Het huis in Eindhoven leverde geen bruikbare tekens op zoals dat in de andere huizen het geval was. De tekens die hier gebruikt zijn komen voort uit het bewustzijn van Puckey en zijn gebaseerd op zijn ervaringen in het huis. De ligging van de kamers leverde een spiraalvorm op. Op deze spiraal werden in alle ruimten 'ondersteuningen' aangebracht. Aan het einde of begin van de spiraal bevond zich op de eerste verdieping een immense trechter van messing. Bovenin de ondersteuningen waren rotsblokken van kopersulfaat geplaatst. (...) Arnhem, 7 t/m 21 mei: koolstof en aluminium (paralleltentoonstelling in het Gemeente Museum, 21 t/m 26 mei) Groningen, 28 mei t/m 11 juni: zout en koper (paralleltentoonstelling in De Zaak, 11 t/m 19 juni).’ (Sabrina Kamstra, ‘Vijf Huizen / Vijf Steden. Projekt tot transformatie van binnenruimten’, De Appel, 3 (1983) 2, pp. 34, 35.)

Tom Puckey – Handwritten sheets with project proposal 5 huizen/ 5 steden Envelope ‘to dear Saskia’

collection (unintended), 1981

Tom Puckey – Vijf Huizen/Vijf Steden – 1e fase Maastricht

affiche, 1983

Tom Puckey – Vijf Huizen/Vijf Steden – 2e fase Amsterdam

affiche, 1983