tentoonstelling
1982
Dick Raaymakers "Theatertafel The…

Dick Raaymakers "Theatertafel The Microman. Een kleine fenomenologie van het vallen"

13.10.1982
de Theaterschool, Grimburgwal 10, Amsterdam
Locatie: Snijzaal van het Binnengasthuis, gebouw 14. Ingang links van de hoofdentree van de Theaterschool (Grimburgwal 10, Amsterdam). 'The Microman maakt deel uit van een serie elkaar aanvullende operaties, die ieder op eigen wijze in betrekking staan tot de film Nightowls uit 1930 van Stan Laurel en Oliver Hardy. Het was hun eerste 'talkie' na vier jaren uitsluitend 'silent movies' te hebben geproduceerd. Ze lieten het veruit grootste deel van het 20 minuten durende geluidsspoor met overtuiging onbenut, nl. leeg en stil: een uitstekende demonstratie van wat zij onder geluid bij film verstonden. De verschillende operaties die betrekking hebben op Nightowls gaan over vallen - het vallen als muziek, het vallen als ongeval, het vallen als afval en het vallen als theater. De eerste operatie stamt uit 1981 en heet SHHH! (omdat Laurel en Hardy vrijwel alle geluiden die zij produceerden lieten volgen door een nadrukkelijk 'shhh!'). Om achter het geheim van hun kunst te komen, werden alle ca. dertig geluiden uit de oorspronkelijke film geknipt en, na een grondige opknapbeurt, op een moderne geluidstape teruggemonteerd met behoud van plaats en tijd, die ze in het origineel innamen, maar met verlies van beeld en spraak. Daaruit kwam een soort musique concrète-achtige kompositie avant la lettre uit 1930 tevoorschijn. De tweede operatie (1982) betreft de konstruktie van een kinetisch-pneumatische reuzenmachine: The Sound Wall. De derde operatie (1982) bestaat uit het op theatraal nivo uitvoeren van alle geluidsakties die in de film aan de orde komen: het theaterstuk The Soundman. De vierde operatie (1982) komt neer op een uitvoering van The Soundman, niet op podium - maar op tafelformaat: The Microman. Van alle muzikale handelingen - zingen, strijken, blazen, tokkelen, slaan, vallen - is vallen de laatste en laagste. Wat de muziek aangaat, die heeft geen boodschap aan vallen. Toch veroorzaakt iets dat valt in de meeste gevallen een uitstekend geluid. Dankzij de operatie: The Microman wordt het vallen, mits bedreven door Laurel en Hardy, het rijk van de muziek binnengeloodst.' (Dick Raaymakers, 'Operatie: The Microman', De Appel, 2 (1982) 3, pp. 16, 17.)