tentoonstelling
1980
Chris Welsby "Estuarium"

Chris Welsby "Estuarium"

28.11–14.12.1980
de Appel, Brouwersgracht 196, Amsterdam
'[Estuarium is] een één uur durende film die vanaf een boot werd gemaakt gedurende uiterst wisselende en onvoorspelbare weersomstandigheden in de winter 1979. De film als zodanig is een onderdeel van een installatie, die uit 21 statische werken bestaat; hierdoor overschrijdt de kontekst en de betekenis van de film de grenzen van de filmtaal. De film draagt niet meer gewicht dan welk ander middel dat gebruikt kan worden om 'informatie' over een riviermonding voor te stellen. De vorm van iedere specifieke voorstelling is gekozen in overeenstemming met de aard van de informatie die overgebracht wordt. De installatie beoogt als een 'model' voor een hypothetische 'werkelijkheid te fungeren; deze uiterst specifieke werkelijkheid is niet aan mij alleen gebonden; het is ook niet de illusie van een werkelijkheid die ik in het verleden ervaren heb. De werkelijkheid is 'hypothetisch' juist omdat het een ondefinieerbare eenheid is, die teweeg wordt gebracht door de unieke positie en beleving van de toeschouwer. De werkelijkheid overschrijdt de grenzen van de afbeelding en van de taal van de kunst zelf.’ (Chris Welsby, uitnodiging De Appel, november 1980.)

Chris Welsby – Estuarium

archive, 1980

Chris Welsby – Estuarium

archive, 1980