tentoonstelling
1980
Simon Read "There are Capabilities"

Simon Read "There are Capabilities"

08–19.04.1980
de Appel, Brouwersgracht 196, Amsterdam
8 t/m 11 april: werk in ontwikkeling 11 t/m 19 april: installatie There are Capabilities. (Capability Brown, een Engelse landschapsarchitekt, pleegde te zeggen bij het zien van een stuk grond waarin hij mogelijkheden zag: 'There are Capabilities'.) 'De installatie die ik in De Appel wil maken is in veel opzichten een vervolg van het probleem waarmee ik bezig was de Round House Gallery, Londen 1978. Ik nam aan dat daar het samenspel van stoelen, de cirkelvormige muur en het aantal en de positie van de diafragma binnen het fotografisch beeld een zeer grote, maar natuurlijke niet-bestaande ruimte zou oproepen. Dit werkstuk was zuiver experimenteel; ik was benieuwd of er überhaupt beelden zouden ontstaan. Ofschoon ik het een geslaagd werk vond, heb ik het resultaat ervan niet volledig kunnen kontroleren. Er ontstond iets waarvan ik het proces niet volledig in handen had. In De Appel wil ik een boom gebruiken en door middel van een gegeven aantal diafragma's in de 'camera obscura' (die de ruimte diagonaal in tweeën zal delen), wil ik proberen het beeld van een formele renaissance tuin te voorschijn te laten komen. Ik ben me er altijd van bewust geweest dat wanneer wij de werkelijkheid willen observeren, we deze eerst visueel moeten 'ontrafelen' om haar vervolgens weer tot een geheel samen te voegen. Op deze manier ontstaat er iets dat overeenstemt met onze persoonlijke waarnemingscodes. De werking van een camera als menselijke uitvinding is parallel aan dit proces; aan een kant van de lens wordt de werkelijkheid gesplitst, aan de andere kant ervan wordt deze volgens bepaalde optische premissen weer tot een geheel gebracht. Er bestaat altijd een groot risico bij maken van deze projekten. Zij kunnen mislukken, en mocht dit deze keer het geval zijn, dan vraag ik het publiek bij deze om begrip.' (Simon Read, uitnodiging De Appel, april 1980.)

Simon Read – There are Capabilities

archive, 1980

Simon Read – There are Capabilities

archive, 1980

Simon Read – There are Capabilities

archive, 1980

Simon Read – There are Capabilities

archive, 1980