tentoonstelling
1980
Milan Knízák "Lezing Art is only a…

Milan Knízák "Lezing Art is only a crutch, films, dia's en een video"

29.03.1980
Galerie A, Kleine Gartmanplantsoen 12, Amsterdam
‘Milan Knízák kan beschouwd worden als een van de meest invloedrijke en veelzijdige Tjechische kunstenaars. Tussen 1960 en 1980 heeft hij, vaak onder uiterst moeilijke omstandigheden, een groot aantal werken gerealiseerd. Omstreeks 1962 begon hij met akties in de straten van Praag - aanvankelijk met een klein aantal geestverwanten maar al spoedig met medewerking van enige honderden andere mensen. Dit laatste kwam overeen met de bedoelingen van Knízák en de leden van de AKTUAL groep. Deze groep werd in 1964 door hem opgericht. (...) Tot 1966 had de groep eigenlijk nauwelijks een idee van verwante aktiviteiten in het buitenland. In dat jaar werd er in Praag een Fluxus festival georganiseerd en ontmoette Knízák o.a Dick Higgins, Ben Vautier, Alison Knowles,Serge Oldenbourg. Vanaf dat moment werden de kontakten met het buitenland intensiever. Tegelijkertijd ondervond Knízák bij zijn werk in toenemende mate tegenwerking van de Tjechische autoriteiten. Zijn werk bestaat behalve uit happeningachtige aktiviteiten o.a. uit een groot aantal zogenaamde objektboeken. Deze boeken zijn voor een groot deel samengesteld uit foto's en beschrijvingen van akties en materiaal dat in deze akties werd gebruikt. Behalve objektboeken die op de akties betrekking hebben, zijn er bijvoorbeeld ook boeken die met muziek in verband staan. Andere thema's in Knízák's werk zijn architektuur en mode. In Galerie A (Kleine Gartmanplantsoen 12, Amsterdam) worden van 29 maart tot en met 26 april collages, objektboeken, kledingstukken en grammofoonplaten van Knízák tentoongesteld.’ (Uitnodiging De Appel, maart 1980.)
See also