tentoonstelling
1980
Taka Iimura "Video-installatie Talking…

Taka Iimura "Video-installatie Talking to myself"

19.03.1980
de Appel, Brouwersgracht 196, Amsterdam
Talking to myself (installatiefoto van eerder datum, niet in De Appel)
‘Taka Iimura maakt film- en videowerk. In zijn video-aktiviteiten brengt hij o.a. op uiterst persoonlijke wijze zijn interesse voor de strukturele relatie van taal en beeld tot uitdrukking. 'Video is een uniek systeem voor de bestudering van dit probleem omdat beeld en geluid gelijktijdig geregistreerd worden. In het gesloten circuit systeem krijgt de video-kamera (de waarnemer) feedback van de monitor (het waargenomene) waardoor het beeld niet alleen naar het geregistreerde objekt verwijst maar tevens naar degene die registreert . Dit komt overeen met de struktuur van een zin. Wat betreft taal ben ik geïnteresseerd in de zinstruktuur en niet in het woord als objekt. Binnen het medium video heb ik geprobeerd de waarnemer 'ik' (zijnde het onderwerp) als een integraal deel van het systeem en van de taalkundige zin te betrekken in de relatie beeld/taal.... De relatie van de waarnemer en het waargenomene is in taal het 'ik' en 'jij', n.l. in de zin 'ik zie je'.’ (Art, artists and the media, Graz 1978). Tussen 1974 en 1977 ontwikkelde Iimura op dit basis principe verscheidene video-tapes en video-installaties. De video-installatie die hij 19 maart toont, is ontwikkeld uit een ander phenomenologisch beginsel. Het idee hiervoor kreeg Iimura door het lezen van een zin van Jacques Derrida de Franse filosoof, in 'Speech and Phenomena' (vertaling David B. Allison): 'wanneer ik praat, hoor ik mezelf gelijktijdig. Dit phenomeen behoort tot de phenomenologische essentie van deze daad'. Taka Iimura is zelf aanwezig en zal zijn werk graag ter diskussie stellen.’ (Uitnodiging De Appel, februari/maart 1980.)

Taka Iimura Video-installatie: Talking to myself

photograph

Taka Iimura Video-installatie: Talking to myself

photograph

See also