performance
1980
Alain Snyers "Nederlands leren"

Alain Snyers "Nederlands leren"

27.02.1980
de Appel, Brouwersgracht 196, Amsterdam
'Het taalverschil tussen Frankrijk en Nederland was voor mij de aanleiding om twee werkelijkheden tegenover elkaar te plaatsen; in deze 'face-à-face' wordt de eigen identiteit voortdurend naar de ander teruggekaatst. Het nader tot elkaar komen gebeurt via het leren van de taal - 'bezien als draagmiddel van de kommunikatie'. Om die pedagogische situatie duidelijk te maken steunt deze installatie op een taalkundige methode ('Supradidac') afkomstig van het Nederlands Instituut in Parijs. Met deze methode als uitgangspunt, breng ik echter een verandering aan die met de dagelijkse realiteit in verband staat door middel van de audiovisuele gegevens in dit werk. De aktie probeert het leerproces van een taal - het verlangen naar kommunikatie - na te bootsen. Dit verlangen dreigt evenwel onvervuld te blijven wanneer het overgebracht wordt in de kontekst van de stad. Hier immers loopt deze behoefte naar kommunikatie stuk op de vele vormen van agressie van de stad tegen het individu.' (Alain Snyers, uitnodiging De Appel, februari/maart 1980.)
See also