tentoonstelling
1990
Jean-Marc Bustamante "Jean-Marc…

Jean-Marc Bustamante "Jean-Marc Bustamante"

17.03–22.04.1990
de Appel, Prinseneiland 7, Amsterdam

‘In een periode waarin kunstenaars op een nieuwe manier met de binnenruimte omgaan, neemt het werk van Jean-Marc Bustamante een bijzondere plaats in: teveel verwijderd van traditionele sculptuur om als beeldhouwwerk te worden gezien 'en te weinig herkenbaar om met bestaande objecten te worden geassocieerd, onttrekken zijn vormen zich aan deze categorieën. Een blauw stuk glas van drie en een halve bij twee en een halve meter, liggend op de vloer, lijkt de contouren van een zwembad aan te geven, maar is zo plat dat de associatie letterlijk aan de oppervlakte blijft. Een kast bevat tientallen stukken spiegelglas die er als boeken zijn ingezet en het licht zijdelings weerkaatsen: de titel inventaris onderstreept het reflectieve en alles omvattende. Een houten kader omlijst een stuk Japans zijden behang: in zijn horizontaliteit heeft het een landschappelijke kwaliteit, maar door de verwijzingen naar de binnenruimte verandert het uitzicht in een gevoel van introspectie. Referenties aan 'interieur', in zijn dubbele betekenis van naar binnen gericht zijn en van binnenhuis, komen in het werk van Bustamante veelvuldig voor maar dringen zich nooit pregnant op. Door een zorgvuldige keuze en plaatsing van de werken geeft hij dat interieure karakter aan locaties die van zichzelf die identiteit niet hebben. 'Habiter le lieu' (Bustamante) wordt dan een actief begrip en betekent de plek bewonen. Er zijn ook meer verhalende kanten aan het werk: fotografie heeft altijd een belangrijk deel van zijn oeuvre uitgemaakt. Een aantal gevonden foto's' gezeefdrukt in zachte grijstonen op grote platen glas, heten Lumières en hebben de functie van herinneringsbeelden: landschappen van de herinnering die door hun transparantie tot projecties worden op de witte muren. Ook hier refereren de afbeeldingen aan binnenhuis en bespiegeling. Bij het samenstellen van deze tentoonstelling voor De Appel ging het Bustamante om een zorgvuldige selectie van op elkaar afgestemde en elkaar onderling articulerende werken. Samen vormen zij 'ensembles', worden een eigen taal, waarin begrippen als oppervlak, reflectie, projectie en herinnering uiterst persoonlijk worden verbeeld.’ (Uitnodigingstekst door Saskia Bos)

Catalogus: Jean-Marc Bustamante, 1990. Tekst Saskia Bos. Nederlands & Engels. Biografie. 16 pp. 7 duotone. 26.5 x 30 cm. Soft cover. Ontwerp Irma Boom. ISBN 90 73501 03 2. UITVERKOCHT

See also