tentoonstelling
2002
Nedko Solakov "Mess"

Nedko Solakov "Mess"

05–27.10.2002
de Appel, Nieuwe Spiegelstraat 10, Amsterdam

‘In Mess, de tentoonstelling in De Appel, toont Nedko Solakov A (not so) White Cube, waarin hij zich zowel buiten als binnen de kunstwereld begeeft met humoristische tekeningen en commentaar die op de witte muren van de tentoonstellingsruimte worden aangebracht. Als de bezoeker de ruimte betreedt, ontstaat de indruk dat er helemaal geen tentoonstelling is, alleen vreemd uitziende knielende mensen in een lege ruimte. Wallpaper maakt dezelfde indruk van een lege ruimte, maar met een onverwacht, kitscherig bloemetjesbehang waarop Solakov tussen de guirlandes en bloemendecoratie minuscule tekeningen en teksten heeft aangebracht. In zijn site-specific installatie Curators as Artists zal Solakov de studenten van het Curatorial Training Programme (CTP) van De Appel in ongebruikelijke artistieke activiteiten betrekken door ze te vragen op het idee van de 'Black Box' te reageren. Het grootste werk, dat 20.10.2001 heet, is een werk waarin het gezond verstand afwezig lijkt. In München, Venetië, Dublin en Glasgow vonden gelijktijdig dezelfde vreemde performance-acties plaats met vier keer twee schilders die de muren beschilderden terwijl de kunstenaar in zijn atelier in Stockholm de handelingen van de schilders nabootste. Het uitgangspunt voor 20.10.2001 was zijn project A life (Black & White) (1998-2002), waarin twee schilders voortdurend de muren van de ruimte zwart en wit overschilderen, dagen achter elkaar en dat gedurende de hele tentoonstelling. Maar 20.10.2001 is niet alleen een registratie van A life (Black & White) op verschillende locaties: een simultane presentatie van negen mensen die een Sisyphus-achtige taak uitvoeren. Sinds het midden van de jaren negentig becommentarieert de Bulgaarse kunstenaar Nedko Solakov in talrijke installaties de kunstwereld met haar meesterwerken, verzamelaars, museumdirecteuren en tentoonstellingsmakers. Veel onderwerpen die hij aansnijdt komen voort uit de praktijk van het kunstenaarsschap, uit de relatie van de kunstenaar met instituten als musea, galeries en kunstcentra. Door middel van vertellingen die vaak meerdere lagen bevatten, dwingt hij de bezoeker tot nauwkeurig lezen. Dat dit geen zware opgave wordt, is te danken aan Solakovs luchtige en onderhoudende toon. Solakov ontmantelt actualiteit en kunst door middel van zijn gevoel voor humor en geestige, bewust naïeve blik op de wereld waarin wij leven.’ (Persbericht De Appel) Catalogus: Nedko Solakov, 2002. Tekst: Ami Barak, Henk Slager. Nederlands & Engels. Met bio- & bibliografie. Soft cover. 48 pp., z-w., 21 x 21 cm. Ontwerp: Irma Boom. ISBN 90 73501 59. € 20,-

See also